Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-04-27

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie do 28 maja 2017 r. w następujących formach:

  1. Spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, umożliwiające omówienie założeń i przyjętych kierunków działań w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
  3. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie będzie można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji”,
  • bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) - ustnie, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 - 2025

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Odnawialne Źródła Energii Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.