Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-07-25

Informacja Dyrektora MOPS w Białej Podlaskiej w sprawie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 85 37
NIP 537 18 39366, REGON 002300640
e-mail: mopsbp@wp.pl, www: www.mops-bialapodlaska.pl

Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego 500+,
  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 można składać
od dnia 1 sierpnia 2017 r.

osobiście:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00

przez internet za pośrednictwem:

  • ePUAP, adres skrytki: /mopsbp/skrytkaESP,
  • bankowości elektronicznej,
  • emp@tia - ministerialnego Portalu Informacyjno–Usługowego,
  • PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Aby otrzymać ww. świadczenie do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależnie od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia /szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mops-bialapodlaska.pl/.

Druki dokumentów w formie papierowej są wydawane w siedzibie Ośrodka, bądź można je pobrać ze strony internetowej www.mops-bialapodlaska.pl /zakładka wzory druków/.

Osoby korzystające ze świadczeń wypłacanych przez MOPS prosimy o zakładanie rachunków bankowych. Świadczenia te, są wolne od egzekucji komorniczej.

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.