Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska

Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-10-03

Zmiany nazw ulic

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że stosownie do ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744) na sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 30 sierpnia 2017 r. podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany nazwy n/wymienionych ulic położonych w Białej Podlaskiej:

  • „Leona Kruczkowskiego” na nazwę „Kazimierza Kruczkowskiego”
  • „Małgorzaty Fornalskiej” na nazwę „Bogusława Kaczyńskiego”
  • „Władysława Kowalskiego” na nazwę „Wacława Kowalskiego”
  • „Tadeusza Reka” na nazwę „Józefa Beka”.

Uchwały weszły w życie w dniu 20 września 2017 r.

Zgodnie z art. 5 w/wymienionej ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy ulic dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dokumenty te zachowują ważność do czasu upływu zawartych w nich terminów ważności.

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.