Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2018-03-12

Prezydent Miasta informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Seniorów

Prezydent Miasta Biała Podlaska zgodnie z § 5 ust. 2 statutu Bialskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/327/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2014 r., informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady na kadencję 2018-2022.

Rada jest reprezentacją podmiotów zrzeszających osoby starsze oraz organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Białej Podlaskiej. Jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, stanowiącym forum współdziałania w różnych sferach życia seniorów.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 23 marca br.

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.