Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-04-14

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje o szczepieniu lisów

W dniach 23-28 kwietnia na terenie województwa lubelskiego będzie przeprowadzana akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Szczepionka zostanie zrzucona nad lasami, polami i łąkami z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki będzie stanowił stożkowy krążek brunatnego koloru o intensywnym rybim zapachu. więcej »

2017-03-27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn „Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych – targowisko przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt zagospodarowania działki

Schemat zasilania

Rzut dachu

Informacja do przetargu

Wynik zapytania

2017-03-16

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie korekty opracowania projektu aranżacji wnętrz ekspozycji budynku muzeum i wieżyczki wschodniej na zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Parkowo-Zamkowego Radziwiłłów przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej”. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nr A – 131

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik zapytania

2017-03-03

Ogłoszenie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego

zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ulicy 89KDPR (przedłużenie ul. Janusza Kusocińskiego) oraz parkingu zewnętrznego od strony zachodniej zespołu Parkowo -Pałacowego dawnej siedziby Radziwiłłów w Białej Podlaskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie

2017-02-28

Ważna informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew

Powołując się na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelski Konserwator Zabytków informuje, że w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się warunki wymogu pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. więcej »

2017-02-01

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród sportowych na rok 2017

Zarządzenie

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.