Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-06-22

Chcesz wyciąć drzewo? Przeczytaj o najważniejszych zmianach w ustawie

Od 17 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

więcej »

2017-06-20

Poznaj ofertę wykonania pomiarów akustycznych PSW w Białej Podlaskiej

Laboratorium Fizyki Budowli Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH działające przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przedstawia ofertę dotyczącą wykonania pomiarów akustycznych w środowisku lub na stanowiskach pracy. Zachęcamy zainteresowane osoby do skorzystania z propozycji. W ofercie podane są dane kontaktowe, umożliwiające indywidualne umówienie się na pomiary.

Oferta badań laboratoryjnych

2017-06-13

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 4 czerwca 2017 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Poniżej znajdują się dokumenty uwzględniające wniesione uwagi oraz raport podsumowujący przebieg konsultacji.

Projekt GRP

Załączniki 1-3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6 arkusz 1

Załącznik 6 arkusz 2

Załącznik 6 arkusz 3

Załącznik 6 arkusz 4

Raport z konsultacji

2017-06-08

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci, które w wyniku rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 nie zostały przyjęte do przedszkoli samorządowych otrzymają z Urzędu Miasta Biała Podlaska pisemną informację o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informację otrzymacie Państwo po zakończeniu postępowania odwoławczego i ustaleniu faktycznej liczby wolnych miejsc, tj. po 26 czerwca 2017 r.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że posiadamy miejsca dla wszystkich dzieci uczestniczących w tegorocznej rekrutacji.

2017-03-16

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie korekty opracowania projektu aranżacji wnętrz ekspozycji budynku muzeum i wieżyczki wschodniej na zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Parkowo-Zamkowego Radziwiłłów przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej”. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nr A – 131

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik zapytania

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.