Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2019-11-21

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 21 listopada 2019

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

więcej »

2019-11-19

galeria zdjęć (16)
Debata o stwardnieniu rozsianym

„Leczenie SM” to temat debaty o stwardnieniu rozsianym, w której uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, chorzy i ich rodziny, szukający na co dzień pomocy i wsparcia w możliwościach leczenia tej ciężkiej choroby. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie przy współpracy Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Nadbużańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

więcej »

Najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportowych

2019-11-14

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 "Biała Podlaska - miasto bez barier"

2019-11-14

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

2019-11-12

2019-11-12

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. „III Cross u Radziwiłłów”

2019-11-12

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji miasta Biała Podlaska przez sport w 2019 r.

2019-11-08

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), przypomina mieszkańcom o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Osoby uchylające się od tego obowiązku podlegają karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 500,00 zł.

2019-11-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej

Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.

więcej »

2019-11-04

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Biała Podlaska w 2020 r.

2019-10-28

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu projektu uchwały do publicznego wglądu

2019-10-10

Nowa edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

więcej »

2019-08-29

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin - rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

więcej »

2019-07-17

Dyżury grzybowe 2019

W związku ze zbliżającym się sezonem grzybowym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje o tzw. „dyżurach grzybowych”, podczas których grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów świeżych będą udzielać mieszkańcom regionu porad grzybowych oraz wydawać osobom zainteresowanym atesty.

więcej »

2019-06-05

Ankietowe badania rolne

2019-03-29

Prezydent Miasta oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na wykłady "Akademii Świadomości Społecznej"

2019-02-04

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk informuje, że od 2 stycznia 2019 r. w Białej Podlaskiej funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.