Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Urząd Miasta

Kontakt

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 61 00 - centrala, 83 341 61 23 - sekretariat prezydenta
fax 83 343 70 64
e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl

NIP 537-00-11-205
REGON 000524045

godziny pracy (poniedziałek - piątek):
sala obsługi: 7.30 - 17.00
pozostali pracownicy: 7.30 - 15.30
Urząd Stanu Cywilnego: 7.30 - 15.30

elektroniczna skrzynka podawcza:
na platformie ePuap
/UrzadMiasta/skrytka

dane do faktur i przelewów:
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-35-662
REGON 030237380

numery rachunków bankowych

nr rachunku (dochody):
63 1500 1331 1213 3001 4906 0000
nr rachunku do rozliczeń transgranicznych (IBAN):
PL 63 1500 1331 1213 3001 4906 0000
kod SWIFT (BIC): WBKPPLPP
wpłaty z tytułu:
- podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu
- opłat za wieczyste użytkowanie
- opłat za scalanie gruntu
- opłat za dzierżawę
- opłat za sprzedaż mienia
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne
- opłaty adiaceńskiej
- opłat komunikacyjnych
- opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy
- kary za zajęcie pasa drogowego
- opłat za zezwolenie i egzamin TAXI
- opłat skarbowych
- opłat targowych
- opłat od posiadania psów
- opłat za zezwolenia alkoholowe
- opłat za udostępnienie danych
- opłat za wydanie zaświadczeń
- opłat za licencje i koncesje
- opłat ewidencyjnych
- wpłat za mandaty
- wpłat różnych

nr rachunku (sumy depozytowe):
08 1500 1331 1213 3001 4919 0000
nr rachunku do rozliczeń transgranicznych (IBAN):
PL 08 1500 1331 1213 3001 4919 0000
kod SWIFT (BIC): WBKPPLPP
wpłaty z tytułu:
- wadium, kaucji, sum gwarancyjnych, zabezpieczenia należytego wykonania umów

nr rachunku (budżet gminy):
76 1500 1331 1213 3001 4977 0000
nr rachunku do rozliczeń transgranicznych (IBAN):
PL 76 1500 1331 1213 3001 4977 0000
kod SWIFT (BIC): WBKPPLPP
kod gminy 0661011
kod powiatu 0661
wpłaty z tytułu:
- subwencji, dotacji
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej)
- prowizji z tyt. funduszu alimentacyjnego

.
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.