Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Urząd Miasta

Kontakt

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 61 00 - centrala, 83 341 61 23 - sekretariat prezydenta
fax 83 343 70 64
e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl

NIP 537-00-11-205
REGON 000524045

godziny pracy (poniedziałek - piątek):
sala obsługi: 7.30 - 17.00
pozostali pracownicy: 7.30 - 15.30
Urząd Stanu Cywilnego: 7.30 - 15.30

elektroniczna skrzynka podawcza:
na platformie ePuap
/UrzadMiasta/skrytka

dane do faktur i przelewów:
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-35-662
REGON 030237380

U w a g a !
Od 1 stycznia 2018 roku obsługę bankową Gminy Miejskiej Biała Podlaska będzie realizował PKO Bank Polski S.A. W związku z tym zmienią się wszystkie numery rachunków bankowych.
Informacje na temat nowych indywidualnych rachunków bankowych zostaną wskazane na decyzji podatkowej za 2018 r., na upomnieniu bądź wezwaniu do zapłaty.

Numery rachunków bankowych

Nowy nr rachunku (dochody):
80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

(dotychczasowy numer 63 1500 1331 1213 3001 4906 0000).

Wpłaty z tytułu:
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
- opłat za wieczyste użytkowanie,
- opłat za scalanie gruntu,
- opłat za najem i dzierżawę,
- opłat za sprzedaż mienia,
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłaty adiacenckiej,
- opłat komunikacyjnych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy,
- kary za zajęcie pasa drogowego,
- opłat za zezwolenie i egzamin TAXI,
- opłat skarbowych,
- opłat targowych,
- opłat od posiadania psów,
- opłat za zezwolenia alkoholowe,
- opłat za udostępnienie danych,
- opłat za wydanie zaświadczeń,
- opłat za licencje i koncesje,
- opłat ewidencyjnych,
- opłat za mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską,
- opłat różnych.

Nowy nr rachunku (opłaty za gospodarowanie odpadami):
97 1020 4476 0000 8302 0376 2879

(dotychczasowy numer 58 1500 1331 1213 3004 3919 0000).

Wpłaty z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy nr rachunku (sumy depozytowe):
31 1020 4476 0000 8202 0376 2564

(dotychczasowy numer 08 1500 1331 1213 3001 4919 0000)

Wpłaty z tytułu: wadium, kaucji, sum gwarancyjnych, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Nowy nr rachunku (budżet gminy):
25 1020 4476 0000 8002 0376 2382

(dotychczasowy numer 76 1500 1331 1213 3001 4977 0000)

Wpłaty z tytułu:
- subwencji, dotacji,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej).

Ponadto informujemy, iż wpłaty z powyższych tytułów można uiszczać bez prowizji w Banku PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej Wybory 2019 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.