Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Rada Miasta

data utworzenia: 2012-06-28

Głosowanie uchwał na sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2012

Uchwała nr XX/176/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska z wykonania budżetu za 2011 r.

Uchwała nr XX/177/12 w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Uchwała nr XX/178/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2012.

Uchwała nr XX/179/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą „WITOSA”.

Uchwała nr XX/180/12 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Biała Podlaska na lata 2012-2020.

Uchwała nr XX/181/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Uchwała nr XX/182/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

Uchwała nr XX/183/12 w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej na rok 2012 pod nazwą „Moja ulica”.

Uchwała nr XX/184/12 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białej Podlaskiej.

Uchwała nr XX/185/12 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011.

Uchwała nr XX/176/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska z wykonania budżetu za 2011 r.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
MariuszMichalczukRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnywstrzymuje się
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
MichałLitwiniukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącywstrzymuje się
MarekKuraśRadnywstrzymuje się
HenrykChmielRadnyza
StefanKonarskiRadnywstrzymuje się
StefanParafiniukRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
GrzegorzGłowińskiRadnyza
StanisławNikołajczukRadnywstrzymuje się

Głosów ZA: 17
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6

Uchwała nr XX/177/12 w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
MariuszMichalczukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
HenrykChmielRadnyza
StefanKonarskiRadnywstrzymuje się
StefanParafiniukRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
MarekKuraśRadnywstrzymuje się
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
MałgorzataKiecRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącywstrzymuje się
AnatolKierdaszukRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnywstrzymuje się
RyszardDębskiRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
StanisławNikołajczukRadnywstrzymuje się
JadwigaDroździelRadnyza
AndrzejNitychorukRadnywstrzymuje się
WojciechSosnowskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza

Głosów ZA: 16
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7

Uchwała nr XX/178/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2012.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
AnatolKierdaszukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
JerzySadowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
MarekKuraśRadnywstrzymuje się
EwaMajewskaRadnyza
StefanParafiniukRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnywstrzymuje się
MałgorzataKiecRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza

Głosów ZA: 11
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2

Uchwała nr XX/179/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą „WITOSA”.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MariuszMichalczukRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
EwaMajewskaRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
MarekKuraśRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnywstrzymuje się
StefanKonarskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza

Głosów ZA: 17
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała nr XX/180/12 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Biała Podlaska na lata 2012-2020.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
JerzySadowskiRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
StefanParafiniukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
AnatolKierdaszukRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
MariuszMichalczukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
WojciechSosnowskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza

Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała nr XX/181/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
StanisławNikołajczukRadnyza
MariuszMichalczukRadnyza
MarekKuraśRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
EwaMajewskaRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
StefanParafiniukRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza

Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała nr XX/182/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
MarcinIzdebskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
StefanKonarskiRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
JerzySadowskiRadnyza
MariuszMichalczukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
MarekKuraśRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza

Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała nr XX/183/12 w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej na rok 2012 pod nazwą „Moja ulica”.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
MariuszMichalczukRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
AnatolKierdaszukRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
MarekKuraśRadnyza

Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała nr XX/184/12 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białej Podlaskiej.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
MarcinIzdebskiRadnyza
MariuszMichalczukRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
JerzySadowskiRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanKonarskiRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
StefanParafiniukRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
MarekKuraśRadnyza

Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała nr XX/185/12 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
MariuszMichalczukRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
HenrykChmielRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
MarekKuraśRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza
JerzySadowskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
StefanParafiniukRadnyza
MariuszMichalczukRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącywstrzymuje się
MarcinIzdebskiRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnyza
JadwigaDroździelRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
EwaMajewskaRadnyza
AnatolKierdaszukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
RyszardDębskiRadnyza

Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Biuletyn Informacji Publicznej Baner Wybory Prezydenckie 2020 Baner z napisem COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorców Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
Ankieta badania satysfakcji klienta urzędu miasta

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.