Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Informator

data utworzenia: 2011-01-24

Urzędy i instytucje

Urzędy

nazwa ulica tel., fax, e-mail
Urząd Gminy Prosta 31 tel. 83 343 49 50
fax 83 343 14 25
e-mail gmina@bialapodl.pl
Starostwo Powiatowe Brzeska 41 tel. 83 351 13 95
fax 83 343 36 09
starostwo@powiatbialski.pl
Powiatowy Urząd Pracy Brzeska 101 tel. centrala: 83 341 65 00
tel. sekretariat: 83 341 65 00
fax 83 341 65 57
e-mail: pupbp@pupbialapodlaska.pl
Urząd Skarbowy Prosta 19 tel. (sekretariat Naczelnika) 83 344 95 17
fax 83 344 95 91
e-mail us0602@lb.mofnet.gov.pl
Urząd Kontroli Skarbowej Brzeska 81 tel. 83 343 84 70
Urząd Stanu Cywilnego Janowska 27-29 tel. 83 341 64 11 lub 83 341 64 12 lub 83 341 64 13
fax 83 343 29 10
Izba Celna
Urząd Celny
Brzeska 81 tel. 83 376 37 82, e-mail 301000@bpd.mofnet.gov.pl
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Brzeska 41 tel. 83 344 92 01 lub 83 344 92 09
e-mail del-bp@lublin.uw.gov.pl
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Warszawska 14 tel. 83 343 58 44 lub 83 343 80 45
fax 83 342 28 82
e-mail biala@lubelskie.pl
Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy Warszawska 14 tel. 83 343 45 63
e-mail luwubi@praca.gov.pl lub bialapodlaska-filia@wup.lublin.pl
Oddział Urzędu Statystycznego Janowska 27 tel. 83 343 81 36 lub 83 343 70 30
fax 83 343 24 99

Bezpieczeństwo i sądy

nazwa ulica tel., fax, e-mail
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Brzeska 20-22 tel. 83 342 08 80
Komornik Sądu Rejonowego Warszawska 6 tel. 83 342 68 91
Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w siedzibą w Białej Podlaskiej Piłsudskiego 5/7 tel. 83 343 28 86
Komenda Miejska Policji Plac Wojska Polskiego 23 tel. 83 344 83 00 lub 83 344 58 04
tel. zaufania 9697 (połącznie bezpłatne)
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Sidorska 93 tel. 83 344 72 00
fax 83 344 72 27
e-mail km_bialapodlaska@straz.lublin.pl
Straż Miejska Aleja Tysiąclecia 22 tel. 833447544, 833416486
tel. alarmowy 986
fax 83 344 75 46
e-mail strazmiejska@bialapodlaska.pl
Placówka Straży Granicznej Dokudowska 19 tel. 83 344 96 15
fax 83 344 96 06

Inne instytucje

nazwa ulica tel., fax, e-mail
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Zespół w Białej Podlaskiej
Brzeska 41 tel. 83 343 64 52
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawska 18 tel. 83 344 41 60
fax 83 343 76 39
e-mail sanepid@cyber.pl
Miejski Inspektorat Weterynarii Żeromskiego 1 tel. 83 343 59 77
fax 83 343 20 41
e-mail bialapodlaska.miw@wetgiw.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Marszałka J. Piłsudskiego 24 tel. 83 343 85 37
fax 83 343 85 37
tel. (z-ca dyrektora) 83 344 70 30
e-mail mopsbp@wp.pl lub katarzyna_mops@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Waryńskiego 3 tel. 83 341 64 36 lub 83 341 64 37
fax 83 343 37 26
e-mail pppbp@op.pl
Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Warszawska 12c tel. 83 344 93 00
tel. 83 344 93 11 (oddział - sanatoria, sprawy medyczne)
tel. 83 344 93 28 (sprawy medyczne, umowy)
tel. 83 344 93 26 (obsługa ubezpieczonych)
tel. 83 344 93 03 (rozliczenia aptek)
tel. 83 344 93 18 (rozliczenia świadczeń)
Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego Okopowa 3 tel. 83 343 58 94
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Piłsudskiego 5/7 tel. 83 343 70 64
Miejski Rzecznik Konsumentów Piłsudskiego 3 (Urząd Miasta, pokój 21) tel. 83 341 68 48
mrk@bialapodlaska.pl
Delegatura Państwowej Służby Ochrony Zabytków Janowska 27-29 tel. 83 343 58 24
fax 83 343 58 24
Państwowa Inspekcja Pracy Narutowicza 35a tel. 83 343 74 50
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Brzeska 41 tel. 83 343 25 35
Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Kolejowa 21 tel. 83 343 85 54
Delegatura Kuratorium Oświaty Brzeska 41 tel. 83 343 81 73
Placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sadowa 11-21 lok. 12 tel. 83 344 35 89
Biuro Rzeczy Znalezionych Al. Tysiąclecia 22 tel. 83 344 75 43 lub 83 344 75 44
e-mail znalezione@bialapodlaska.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Brzeska 36A tel.833416800 lub 833416801,
e-mail: kontakt@sdsbialapodlaska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.