Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

O mieście

data utworzenia: 2010-02-03

Ludzie Białej

Postacie historyczne:

Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (zmarła w 1740 r.). Po śmierci męża Karola Stanisława Radziwiłła przez blisko 30 lat sprawowała rządy w Białej. Odznaczała się roztropnością i gospodarnością, zasłynęła jako mecenas kultury i sztuki.

Franciszek Wężyk (1785-1862), pisarz, który w bialskiej szkole pobierał nauki. Wężyk zasłynął znakomitymi tłumaczeniami największych dzieł literatury klasycznej, m.in. Sofoklesa i Wergiliusza. Był także autorem tragedii i romansów, teoretykiem literatury.

Józef Ignacy Kraszewski, jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich, autor ponad 600 książek - także pobierał nauki w Białej Podlaskiej. W swoich pracach literackich z sentymentem wspominał pobyt w tym mieście.

W Białej Podlaskiej urodził się o. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn, założyciel żeńskich zgromadzeń zakonnych, autor książek o tematyce religijnej. W 1988 r. został - jako błogosławiony - wyniesiony przez Jana Pawła II na ołtarze. Obecnie toczy się jego proces kanonizacyjny.

Związani z bialską szkołą byli również: Stefan Żeromski i Julian Ursyn Niemcewicz, a także Roman Rogiński i ks.Stanisław Brzóska.

Ludzie kultury, nauki i artyści:

Z Białej Podlaskiej pochodzi szereg współczesnych postaci polskiej kultury i nauki, a wśród nich m.in.:
Jacek Kasprzyk - światowej sławy dyrygent,
Jerzy Domaradzki - reżyser i scenarzysta (zasłynął filmem "Wielki bieg"),
Roman Kłosowski - znany aktor teatralny i filmowy (m.in. Maliniak w "Czterdziestolatku"),
Bogusław Kaczyński - krytyk muzyczny, autor m.in. audycji telewizyjnych poświęconych muzyce operowej.

W bialskich szkołach średnich kształcili się też m.in.:
Krzysztof Ziółkowski - jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich astronomów,
Zbigniew Safjan - pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta (napisał m.in. scenariusz do popularnego polskiego serialu "Stawka większa niż życie"),
Krzysztof Skubiszewski - polityk, były minister spraw zagranicznych.

Osoby wyróżnione przez Radę Miasta tytułem "Zasłużony dla miasta Biała Podlaska":

Śp. Roman Lubecki
Jan Gałecki
Edward Laskowski
Danuta Nałęcka
Śp. ks. Roman Soszyński
Śp. Henryk Rozporski
ks. Infułat Antoni Laszuk
dr n. med. Stanisław Czop
Bolesław Kuzioła
Zenon Śledź
Śp. ks. Kanonik Zbigniew Bieńkowski
prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
ks. kapelan Jan Pilipiuk
Ryszarda Grzywaczewska,
Jan Żukowski
Śp. prof. nadzw. dr hab. Henryk Mierzwiński
dr Szczepan Kalinowski
dr Piotr Karwowski
Marian Kwiatkowski
Ireneusz Parafiniuk

Osoby którym Rada Miasta nadała tytuł "Honorowy Obywatel Miasta":

Biskup Antoni Dydycz
Bogusław Kaczyński
Roman Kłosowski
prof. dr hab. Henryk Sozański
prof. zw. dr hab. Mieczysław Chorąży
Śp. prof. dr hab. med. Tadeusz Lewiński

Proboszczowie parafii:

ks. dziekan Marian DANILUK - proboszcz Parafii p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ks. kanonik Jacek OWSIANKA - proboszcz Parafii p. w. Chrystusa Miłosiernego
ks. prałat Ryszard KARDAS - Proboszcz Parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ks. Henryk JAKUBOWICZ - proboszcz Parafii p. w. Św. Michała Archanioła
ks. kanonik Waldemar IZDEBSKI - proboszcz Parafii p. w. Św. Anny
ks. kanonik Janusz ONUFRYJUK - proboszcz Parafii p. w. bł. Honorata Koźmińskiego
o. Piotr ZAJĄCZKOWSKI - Gwardian Klasztoru oo. Kapucynów
ks. ppłk Mirosław KURJANIUK - Kapelan Garnizonowy Rzymsko-Katolickiej Parafii Wojskowej
ks. płk mgr Aleksy ANDREJUK - proboszcz Parafii p. w. Św. Apostoła i Ewangelisty Marka
ks. Andrzej PUGACEWICZ - Proboszcz Parafii Prawosławnej p. w. Św. Cyryla i Metodego

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.