Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska

Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2018-08-08

Informacja o jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że Państwowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska, stwierdza spełnienie wymagań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych pobranych próbek wody.

Najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportowych

2018-07-20

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2018-07-16

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie udzielenie dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w 2018 r.

2018-05-18

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie zatwierdzenia taryfy - ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Biała Podlaska na okres 3 lat

2018-04-30

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

2018-03-15

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wspierającego likwidację barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

więcej »

2018-02-13

Cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej"

Uprzejmie informujemy, iż w trzecią niedzielę marca. tj. 18 marca 2018 r. rozpoczynamy kolejny cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej" pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka. więcej »

2018-02-12

Wykaz dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjno - Interwencyjnym w Białej Podlaskiej, ul. Stacyjna 6 - I piętro

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.