czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-02-12

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2021-09-22.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Grafika przedszkole

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się pierwszego marca 2021 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola/oddziału przedszkolnego, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) każde dziecko w wieku:

 • 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr IV/25/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 stycznia 2019 r.:

 • rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, albo pobierają naukę w systemie dziennym:
  • obydwoje rodzice - 25 pkt,
  • jedno z rodziców - 7 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły pierwszego wyboru - 18 pkt;
 • rodzice kandydata uczęszczającego do przedszkola ubiegają się o przyjęcie dziecka w pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 30 pkt;
 • rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w systemie dziennym – 25 pkt.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. godz. 15.00.

Nabór na wolne miejsca rozpocznie się dnia 1 marca 2021 r.

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

System zostanie uruchomiony dnia 1 marca 2021 roku o godz. 8.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie przedszkola samorządowego oraz publicznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie czterech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli/szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 • wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 • bezpośrednio w placówce.*

* Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli na zasadach wskazanych w punktach 1-3.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach.

OFERTA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE:

Przedszkole Samorządowelokalizacjanr telefonu
i strona internetowa
Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiejul. Warszawska 19c83 341 64 16
83 341 64 17
przedszkole3bp.edu.pl
Przedszkole Samorządowe nr 6ul. Łomaska 2183 341 64 62
83 341 64 63
przedszkole6bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymiul. Waryńskiego 183 341 64 32
83 341 64 33
p7bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 10ul. Nowa 20/2483 341 64 65
83 341 64 66
ps10bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 11ul. Sidorska 2083 341 67 35
83 341 67 36
przedszkole11.info.pl
Przedszkole Samorządowe nr 13ul. Kazimierza Jagiellończyka 1783 341 64 77
83 341 64 78
przedszkole13bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 14ul. Łukaszyńska 3483 341 64 67
83 341 64 68
p14.yum.pl
Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4ul. Akademicka 883 341 67 67
83 341 67 68
pietnastka.edu.pl
Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewiczaul. Wesoła 21/2383 341 64 69
83 341 64 70
p16bp.edu.pl
Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiejul. Zygmunta Starego 483 341 64 38
83 341 64 39
p17bp.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Szkoła Podstawowalokalizacjanr telefonu
i strona internetowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiejul. Sportowa 783 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21
sp3-bialapodlaska.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiegoul. Moniuszki 3683 341 67 91
83 341 67 92
sp4bp.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymiul. Sidorska 3083 343 37 67
szp5.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewiczaul. Leszczynowa 1683 341 67 48
83 341 67 37
sp6micek.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiejul. Zygmunta Augusta 283 341 67 10
83 341 67 99
szkpodst9.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od
1 marca 2021 r.
godz. 8.00
do
16 marca 2020 r.
godz. 15.00
od
04 maja 2021 r.
godz. 8.00
do
19 maja 2021 r.
godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) od
17 marca 2021 r.
do
24 marca 2021 r.
od
20 maja 2021 r.
godz. 8.00
do
27 maja 2021 r.
godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 2021 r.
godz. 13.00
1 czerwca 2021 r.
godz. 13.00
4.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od
26 marca 2021 r.
godz. 13.00
do
02 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00
od
01 czerwca 2021 r.
godz. 13.00
do
08 czerwca 2021 r.
godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 kwietnia 2021 r.
godz. 13.00
10 czerwca 2021 r.
godz. 13.00
© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.