Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2019-06-21

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Uchwałę przyjęto w związku z potrzebą aktualizacji listy projektów, zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 - 2025. Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza do składania propozycji nowych projektów do ujęcia w GPR, w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

więcej »

2019-06-14

galeria zdjęć (10)
Ognisko integracyjne podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego PROMIEŃ

Czerwiec rozpoczynający się Dniem Dziecka sprzyja rodzinnym spotkaniom. Jedną z takich imprez w Białej Podlaskiej było ognisko integracyjne podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego PROMIEŃ. Na początku czerwca spotkali się ze swoimi wychowawcami i rodzicami.

więcej »

2019-06-05

Ankietowe badania rolne

Najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportowych

2019-05-31

Raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 r.

Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.

więcej »

2019-05-28

Ogłoszenie o kwocie budżetu przeznaczonej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska w 2020 r.

2019-05-27

Ankieta dotycząca projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury”

Szanowni Państwo,
w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury” zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki pozwolą na zdiagnozowanie skali zainteresowania kulturą na obszarze miasta Biała Podlaska oraz zapotrzebowania na podjęcie określonych działań związanych z rozwojem jej zasobów.

więcej »

2019-05-21

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem pacjent.gov.pl, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.

więcej »

2019-05-11

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Z końcem 2019 r. upływa kadencja dotychczasowych ławników. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Miasta Biała Podlaska o dokonanie naboru kandydatów na ławników i wybranie do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 32 ławników, w tym 16 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

więcej »

2019-05-10

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 maja 2019 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z harmonogramem.

więcej »

2019-05-06

2019-03-29

Prezydent Miasta oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na wykłady "Akademii Świadomości Społecznej"

2019-02-04

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk informuje, że od 2 stycznia 2019 r. w Białej Podlaskiej funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.