Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2018-03-15

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wspierającego likwidację barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

więcej »

2018-03-14

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

2018-03-14

Bezpłatne szczepienie dzieci przeciwko pneumokokom

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2018 r. w sprawie szczepienia dzieci przeciw pneumokokom Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie możliwe bezpłatne zaszczepienie dziecka przeciwko pneumokokom.

więcej »

2018-03-14

Główny Inspektorat Sanitarny ogłasza konkurs “Szkoła Wolna Od Używek”

2018-03-12

Prezydent Miasta informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Seniorów

Prezydent Miasta Biała Podlaska zgodnie z § 5 ust. 2 statutu Bialskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/327/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2014 r., informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady na kadencję 2018-2022.

więcej »

2018-03-08

Obwieszczenie wojewody lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

2018-02-13

Cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej"

Uprzejmie informujemy, iż w trzecią niedzielę marca. tj. 18 marca 2018 r. rozpoczynamy kolejny cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej" pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka. więcej »

2018-02-12

Wykaz dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjno - Interwencyjnym w Białej Podlaskiej, ul. Stacyjna 6 - I piętro

2017-12-28

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Od 2 stycznia 2018 r. w Białej Podlaskiej będą funkcjonować dwa punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, punkt przy ul. Łaziennej 3 i punkt przy Alei Tysiąclecia 22. więcej »

2017-11-16

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

- przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie ws naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Formularz zgłoszeniowy

2017-07-25

Informacja Dyrektora MOPS w Białej Podlaskiej w sprawie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego 500+,
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

więcej »

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga!

Z dniem 1 stycznia 2018 r. następuje
zmiana numerów rachunków bankowych
Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.