CEIDG

Zdrowa Gmina

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2016-12-08

Ogłoszenie naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych

Zarządzenie

2016-12-01

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zarządzenie

2016-11-29

Obwieszczenie wojewody lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii nr 2 Warszawa -Terespol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 w mieście Biała Podlaska (Tunelu drogowego) w ramach projektu: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol - BUDOWA TUNELU”

Obwieszczenie

2016-11-28

Bezpłatny kurs języka angielskiego

2016-11-28

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Biała Podlaska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta

Wniosek

Oświadczenie

2016-11-22

Oferta stowarzyszenia Kolarska Grupa Bialska o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Stacjonarny Zimowy Kolarski Obóz Sportowy"

Oferta w trybie art. 19a

Ogłoszenie o zleceniu realizacji

2016-10-18

Odzyskaj swoje pieniądze z funduszy i polisolokaty - IV edycja kampanii

Materiał informacyjny

2016-09-20

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

2016-07-11

Wzory oferty i sprawozdania w trybie art. 19a ust. o pożytku i wolontariacie

oferta

sprawozdanie

2016-02-03

Informacja na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących od 4 stycznia 2016

2015-11-20

Przypominamy, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Dowiedz się co robić w przypadku utraty dokumentu tożsamości lub karty płatniczej na stronach www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl.

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Portal gospodarczy Białej Podlaskiej Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2016 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.