CEIDG

Zdrowa Gmina

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2016-10-21

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o konkursie

2016-10-19

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na umieszczenie wolnostojących tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP)

w ramach zadania "Budowa systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska"

Ogłoszenie o wynikach

2016-10-18

Odzyskaj swoje pieniądze z funduszy i polisolokaty - IV edycja kampanii

Materiał informacyjny

2016-10-14

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej,

którego przedmiotem będą roboty budowlane - wymiana instalacji wewnętrznych obiektu, stolarki, docieplenie ścian i dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o wynikach

2016-10-14

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej

z przebudową istniejących chodników w ciągu ulic (al. Tysiąclecia, Brzeskiej, DK2) na odcinku od skrzyżowania ulic al. Tysiąclecia z Narutowicza do ulicy Ks. Brzóski w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska"

Ogłoszenie o wynikach

2016-09-29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2016-09-20

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

2016-07-11

Wzory oferty i sprawozdania w trybie art. 19a ust. o pożytku i wolontariacie

oferta

sprawozdanie

2016-02-03

Informacja na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących od 4 stycznia 2016

2015-11-20

Przypominamy, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Dowiedz się co robić w przypadku utraty dokumentu tożsamości lub karty płatniczej na stronach www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl.

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Portal gospodarczy Białej Podlaskiej Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego Oceń nas - ankieta
© 2010-2016 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.