Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2019-11-28

Nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach na realizację zadań publicznych w 2020 roku

2019-11-28

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do spożycia

2019-11-19

galeria zdjęć (16)
Debata o stwardnieniu rozsianym

„Leczenie SM” to temat debaty o stwardnieniu rozsianym, w której uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, chorzy i ich rodziny, szukający na co dzień pomocy i wsparcia w możliwościach leczenia tej ciężkiej choroby. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie przy współpracy Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Nadbużańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

więcej »

Najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportowych

2019-11-14

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 "Biała Podlaska - miasto bez barier"

2019-11-14

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

2019-11-12

2019-11-12

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. „III Cross u Radziwiłłów”

2019-11-12

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji miasta Biała Podlaska przez sport w 2019 r.

2019-11-08

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), przypomina mieszkańcom o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Osoby uchylające się od tego obowiązku podlegają karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 500,00 zł.

2019-08-29

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin - rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

więcej »

2019-06-05

Ankietowe badania rolne

2019-03-29

Prezydent Miasta oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na wykłady "Akademii Świadomości Społecznej"

2019-02-04

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk informuje, że od 2 stycznia 2019 r. w Białej Podlaskiej funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.