CEIDG

Zdrowa Gmina

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2016-09-29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2016-09-20

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

2016-09-15

Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie Ministra Zdrowia, który będzie aktualizowany co dwa miesiące. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Pismo do samorządów

Ulotka informacyjna

Plakat

2016-09-06

Informacja KRUS dot. składek rolników z Białej Podlaskiej za III kwartał 2016 roku

Informacja

2016-07-11

Wzory oferty i sprawozdania w trybie art. 19a ust. o pożytku i wolontariacie

oferta

sprawozdanie

2016-02-03

Informacja na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących od 4 stycznia 2016

2015-11-20

Przypominamy, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Dowiedz się co robić w przypadku utraty dokumentu tożsamości lub karty płatniczej na stronach www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl.

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Portal gospodarczy Białej Podlaskiej Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego Oceń nas - ankieta
© 2010-2016 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.