Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobsewowałeś u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

83 344 41 60,  83 344 41 61,  83 344 41 62,

505 187 782,  513 096 756

Telefony czynne całą dobę 7 dni w tygodniu.

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - nalbliższy oddział

tel. 83 414 72 65

Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

więcej »

2020-07-02

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Żłobków Miejskich

2020-06-26

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

więcej »

2020-06-18

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska w 2020 roku

więcej »

2020-06-09

Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

2020-05-28

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po przeanalizowaniu wyników sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 12.05.2020 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska stwierdza spełnienie wymagań mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2020-04-28

Wprowadzamy elektroniczną rekrutację do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej. Rekrutacja jasna i przejrzysta.

Dnia 4 maja 2020 r. rusza elektroniczny nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej prowadzony w trybie ciągłym całorocznym.

więcej »

2020-03-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

2020-02-10

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w marcu 2020 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Baner Wybory Prezydenckie 2020 Baner z napisem COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorców Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
Ankieta badania satysfakcji klienta urzędu miasta

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Komunikat w sprawie wznowienia bazpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Białodlaska od 25 maja 2020

17 czerwca - 7 lipca 2020 r.
- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska