Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-02-28

Ważna informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew

Powołując się na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelski Konserwator Zabytków informuje, że w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się warunki wymogu pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, rosnących na nieruchomościach osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W piśmie Ministerstwa sprecyzowano jednak, że zmiana nie dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób prawnych, w tym parafii, jednostek samorządu terytorialnego czy Skarbu Państwa. W związku z tym Wojewódzki Konserwator informuje, że dokonanie wycinki na nieruchomościach zabytkowych z pominięciem wymaganego zezwolenia, może skutkować odpowiedzialnością karną.

Pełna informacja w załącznikach:

Informacja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Informacja Generalnego Konserwatora Zabytków

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.