Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2019-05-31

Raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 r.

Na podstawie art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego.
Rada Miasta określiła w drodze uchwały Nr VI/53/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska.
Rada Miasta Biała Podlaska rozpatrzy raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 rok na sesji, która obędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady pok. 101 Urzędu Miasta ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pisemne zgłoszenie wg wzoru poniżej, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Broniewicz

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie:

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej
Biała Podlaska za 2018 rok.

Popieram zabranie głosu w debacie przez      (imię i nazwisko)     
     (miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie)     
21-500 Biała Podlaska

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis
1.
2.
3.
...

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Wybory 2019 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.