Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Inne

data utworzenia: 2010-02-10

Planowanie przestrzenne w mieście Biała Podlaska

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska opracowana na podstawie uchwały Rady Miasta Biała Podlaska nr XVI/19/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska. Zmiana studium swym zakresem obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska.

Konsultacje mają na celu przedstawienie analiz zmian w zagospodarowaniu oraz bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę, a także zebranie od osób zainteresowanych procesem zmiany studium uwag i wniosków dotyczących proponowanych zmian uwzględnionych w koncepcji.

Konsultacje odbywają się również drogę elektroniczną za pośrednictwem strony www.bialapodlaska.geoportalgminy.pl, na której istnieje możliwość zapoznania się ze studium pobrania wniosków w zakładce „Wypełnij wniosek”.

Wnioski można składać do dnia 15 października 2017 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzennego miasta Biała Podlaska

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Plany zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska aktualny na dzień 1 lutego 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.