Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-10-19

Informacja o jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

Informacja Prezydenta Miasta

Ocena jakości wody

2017-10-17

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do uczestnictwa w przetargu

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

Ogłoszenie

2017-10-11

Zjazd chorych i zainteresowanych tematyką boreliozy

Ogólnopolski portal społeczno-ekspercki Infogmina.com serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim zjeździe pod hasłem „Boreliozę można wyleczyć”. Zjazd, dedykowany chorym i zainteresowanym tematyką leczenia boreliozy, odbędzie się w Katowicach 29 i 30 listopada 2017 roku.

więcej »

2017-10-03

Zmiany nazw ulic

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że stosownie do ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744) na sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 30 sierpnia 2017 r. podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany nazwy n/wymienionych ulic położonych w Białej Podlaskiej:

  • „Leona Kruczkowskiego” na nazwę „Kazimierza Kruczkowskiego”
  • „Małgorzaty Fornalskiej” na nazwę „Bogusława Kaczyńskiego”
  • „Władysława Kowalskiego” na nazwę „Wacława Kowalskiego”
  • „Tadeusza Reka” na nazwę „Józefa Beka”.
więcej »

2017-10-02

Podsumowanie konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

W dniu 24 września 2017 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu uchwały. Poniżej znajdują się dokumenty uwzględniające wniesione uwagi oraz raport podsumowujący przebieg konsultacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

załączniki 1-3

załącznik 4 arkusz 1

załącznik 4 arkusz 2

załącznik 4 arkusz 3

załącznik 4 arkusz 4

Raport z konsultacji społecznych

2017-09-27

Nowy Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla osób z problemem uzależnień, współuzależnionych oraz Ich rodzin

Informujemy, że od dnia 15 września 2017 r. funkcjonuje nowy Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny w Białej Podlaskiej przy ul. Moniuszki 29 b - dla osób z problemem uzależnień, współuzależnionych oraz Ich rodzin.

Zainteresowani mieszkańcy miasta Białej Podlaskiej, mogą skorzystać z bezpłatnych porad rodzinnych, psychologicznych, konsultacji psychiatrycznych, prawnych oraz konsultacji mediacyjnych.

Dyżur specjalistów

2017-09-26

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje o naborze młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2017/2018

Informacja

2017-08-23

Weź udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego!

Województwo lubelskie zachęca do pożytecznej inicjatywy, której celem jest m.in. poszerzenie wiedzy na temat nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z chorobą ASF. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe w wysokości 200 zł.

2017-07-25

Informacja Dyrektora MOPS w Białej Podlaskiej w sprawie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego 500+,
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

więcej »

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.