Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobsewowałeś u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

83 344 41 60,  83 344 41 61,  83 344 41 62,

505 187 782,  513 096 756

Telefony czynne całą dobę 7 dni w tygodniu.

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - nalbliższy oddział

tel. 83 414 72 65

Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

więcej »
Baner Zostaw swój 1% w Białej Podlaskiej

2020-05-06

Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli miejskich

Wiem, jak ważną potrzebą wielu rodziców, mieszkańców naszego miasta, jest powrót maluchów do żłobków i przedszkoli.
W sprawie ich bezpieczeństwa nie można podejmować pochopnych decyzji.
Po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowałem, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy zapewnimy im maksimum bezpieczeństwa.
Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy.

więcej »

2020-04-29

Odpowiedź Prezydenta Miasta na pismo Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem dnia 24 kwietnia 2020 r. Państwa pisma z dnia 23 kwietnia 2020 r. nr PRZ.85.2020 dot. żądania przekazania danych osobowych ze spisu wyborców na podstawie art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (ustawa SARS) informuję, że zgodnie z opinią prawną przekazaną przez Związek Miast Polskich zgłoszone przez Państwa żądania nie znajdują podstaw prawnych.

więcej »

2020-04-29

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2020-04-28

Pomoc lokalnym przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa

Rozumiejąc i wychodząc naprzeciw niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się lokalni przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID 19 miasto Biała Podlaska, jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce, przyjęło realne rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, a tym samym - zatrudnianych przez nich pracowników.

więcej »

2020-04-28

Wprowadzamy elektroniczną rekrutację do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej. Rekrutacja jasna i przejrzysta.

Dnia 4 maja 2020 r. rusza elektroniczny nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej prowadzony w trybie ciągłym całorocznym.

więcej »

2020-04-27

Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie wznowienia działalności targowisk miejskich

Informuję, że od 29 kwietnia 2020 r. do odwołania, zostaje wznowiona działalność wszystkich targowisk miejskich na terenie miasta Biała Podlaska dla uprawnionych do prowadzenia handlu zgodnie z regulaminem targowisk powołanym uchwałą Nr V/15/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 marca 2019 r.

więcej »

2020-04-09

Uwaga Najemcy i Dzierżawcy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska, w związku z brakiem możliwości dostarczania faktur VAT w formie papierowej, zwraca się z prośbą do wszystkich Najemców i Dzierżawców nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska, o przesłanie zgody na wystawianie i dostarczanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: barbara.olszewska@bialapodlaska.pl
W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr tel. 83 341 69 38.

2020-04-03

Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie wznowienia działalności targowiska miejskiego dla osób sprzedających produkty rolno-spożywcze

Informuję, że od 4 kwietnia 2020 r. do odwołania, zostaje wznowiona działalność targowiska miejskiego przy Al. Tysiąclecia wyłącznie dla osób sprzedających produkty rolno-spożywcze.

więcej »

2020-04-03

Telefoniczny Niezbędnik Seniora

Baner Niezbędnik Seniora

2020-04-02

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska informuje o zmianach dotyczących porad specjalistów

Gdzie zgłosić się po pomoc? - Informator dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie miasta Biała Podlaska. więcej »

2020-04-01

Komunikat Prezydenta Miasta z prośbą do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

W związku z wstrzymaniem przeprowadzania wszystkich szkoleń, kursów oraz egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem, Prezydent Miasta Biała Podlaska zwraca się z prośbą do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców o czasowe zawieszenie procesu szkolenia kandydatów na kierowców na terenie miasta.

więcej »

2020-03-30

Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie przyjmowania dokumentów od mieszkańców

W celu przeciwdziałania rozszerzającej się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Urząd Stanu Cywilnego od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania przyjmował będzie wnioski i dokumenty od mieszkańców za pomocą skrzynki podawczej, ustawionej przed wejściem do budynku.

więcej »

2020-03-25

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności Targowisk Miejskich

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wystąpieniem kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, Prezydent Miasta Biała Podlaska, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców zawiesza czasowo do odwołania działalność Targowisk Miejskich w Białej Podlaskiej.

2020-03-24

Telefoniczne dyżury psychologów i pedagoga

Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” uprzejmie informują, iż w związku z pandemią koronawirusa zostały uruchomione telefoniczne dyżury psychologów i pedagoga.

Aby otrzymać psychologiczne wsparcie zadzwoń pod numer:

513 534 398 lub 519 180 011

CODZINNIE W GODZINACH 18.00 – 19.30.

Dyżury telefoniczne pełnią:
psycholog Aleksandra Szadkowska
pedagog Dorota Perchaluk
psycholog Przemysław Szymański

2020-03-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

2020-03-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

2020-03-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

2020-03-13

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie miasta Biała Podlaska

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie miasta Biała Podlaska stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

więcej »

2020-03-12

Zawieszona działalność Bialskiego Centrum Kultury, w tym Centrum Informacji Turystycznej

Od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszona została działalność Bialskiego Centrum Kultury, w tym Centrum Informacji Turystycznej tj. odwołano wszystkie zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów, wszystkie spotkania, wernisaże, warsztaty oraz wszystkie imprezy organizowane w Bialskim Centrum Kultury, w tym Jarmark Wielkanocny zaplanowany na dzień 4 kwietnia br. w Białej Podlaskiej.

2020-03-12

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym przez koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, zmianie ulegają zasady obsługi Klientów Urzędu Skarbowego.

więcej »

2020-02-28

Informacje dla osób powracających z obszarów objętych epidemią koronawirusa

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

więcej »

2020-02-27

Zmiana godzin rejestracji w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Uwaga dawcy krwi w Białej Podlaskiej. Od 1 marca 2020 r. rejestracja dawców odbywać się będzie w godzinach 07.00-12.00.

2020-02-10

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w marcu 2020 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Baner Wybory Prezydenckie 2020 Baner z napisem COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorców Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
Ankieta badania satysfakcji klienta urzędu miasta

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Komunikat w sprawie zmiany trybu pracy Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej