Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-12-12

Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania w dniu 14 grudnia

W dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w mieście Biała Podlaska przeprowadzony zostanie trening Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWA) z głośnym użyciem syren alarmowych – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.
Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

2017-11-27

Uchwała XXXIII/89/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

2017-11-21

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2017-11-16

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

- przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie ws naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Formularz zgłoszeniowy

2017-07-25

Informacja Dyrektora MOPS w Białej Podlaskiej w sprawie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego 500+,
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

więcej »

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.