Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2019-01-15

Informacja o jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

2019-01-11

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2019 roku

Najniższe w Polsce stawki podatku od środków transportowych

2019-01-07

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska w 2019 roku

2019-01-02

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku

Na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Miasta Biała Podlaska za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Prezydent Miasta Białej Podlaskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w 2019 roku.

więcej »

2019-01-02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2019 roku

2019-01-02

Informacja o nieodpłatnych punktach pomocy prawnej w Białej Podlaskiej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk informuje, że od 2 stycznia 2019 r. w Białej Podlaskiej będą funkcjonować dwa punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna:

  • Punkt przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (budynek Urzędu Miasta, pok. nr 306)
  • Punkt przy Alei Tysiąclecia 22
więcej »

2018-12-28

Informacja o jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

2018-12-20

Zimowe utrzymanie dróg

Informacje o przejezdności dróg można uzyskać pod numerem telefonu:

510 162 112

Osoba odpowiedzialna za utrzymanie dróg w mieście oraz drogi krajowej nr 2:

Łukasz Sebastianiuk
tel. 510 162 101
e-mail transport@tredrom.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.