Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2018-06-20

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Przygotowania i udział w PZLA Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2018 roku - sekcja lekkiej atletyki Klubu Sportowego AZS AWF Biała Podlaska"

2018-06-19

Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 2336/2 i 2336/5 położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej

2018-05-28

2018-05-23

Informacja o wynikach otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

pod tytułem „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”

2018-05-18

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie zatwierdzenia taryfy - ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Biała Podlaska na okres 3 lat

2018-04-30

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

2018-03-15

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wspierającego likwidację barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

więcej »

2018-03-14

Bezpłatne szczepienie dzieci przeciwko pneumokokom

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 09.03.2018 r. w sprawie szczepienia dzieci przeciw pneumokokom Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie możliwe bezpłatne zaszczepienie dziecka przeciwko pneumokokom.

więcej »

2018-02-13

Cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej"

Uprzejmie informujemy, iż w trzecią niedzielę marca. tj. 18 marca 2018 r. rozpoczynamy kolejny cykl wykładów pt. "Mocne … tematy" w ramach akcji profilaktycznej "Akademia Świadomości Społecznej" pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka. więcej »

2018-02-12

Wykaz dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjno - Interwencyjnym w Białej Podlaskiej, ul. Stacyjna 6 - I piętro

2017-11-16

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

- przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie ws naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Formularz zgłoszeniowy

2017-07-25

Informacja Dyrektora MOPS w Białej Podlaskiej w sprawie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego 500+,
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

więcej »

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.