Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-08-18

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu.

więcej »

2017-08-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych położonych w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej, ul. Rolniczej i ul. Białka

Zamówienie wiąże się z aplikowaniem przez Zamawiającego o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4 „Transport niskoemisyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska.

Ogłoszenie

SIWZ

2017-08-16

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dla projektu pn.: „Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej”

Zamówienie wiąże się z aplikowaniem przez Zamawiającego o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskiego.

Ogłoszenie

SIWZ

2017-08-02

Jak przygotować się na upał - poradnik

Poradnik

2017-07-25

Informacja Dyrektora MOPS w Białej Podlaskiej w sprawie składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018

Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego 500+,
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

więcej »

2017-07-24

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń"

Informacja

2017-07-19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie

2017-07-07

"Zakwalifikowane prace do dalszego etapu „KONKURSU NA MURAL HISTORYCZNY”

W dniu 06.07.2017 r. komisja, powołana zarządzeniem nr 135/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22 czerwca 2017 r. wybrała trzy prace, które zakwalifikowane zostały do drugiego etapu konkursu. więcej »

2017-06-22

Chcesz wyciąć drzewo? Przeczytaj o najważniejszych zmianach w ustawie

Od 17 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

więcej »

2017-06-20

Poznaj ofertę wykonania pomiarów akustycznych PSW w Białej Podlaskiej

Laboratorium Fizyki Budowli Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH działające przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przedstawia ofertę dotyczącą wykonania pomiarów akustycznych w środowisku lub na stanowiskach pracy. Zachęcamy zainteresowane osoby do skorzystania z propozycji. W ofercie podane są dane kontaktowe, umożliwiające indywidualne umówienie się na pomiary.

Oferta badań laboratoryjnych

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.