Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ochrona zdrowia

data utworzenia: 2016-02-02

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Strona główna
  • Skład Komisji
  • Zadania Komisji

  • Aktualności
  • Procedura zobowiązania do leczenia
  • Przydatne adresy

Bezpłatne dyżury prawnika i psychologów w sprawach dotyczących problemów alkoholowych, cyberprzemocy oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Biała Podlaska*


Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny, ul. Łomaska 79, parter
tel. 513 534 398

prawnik„OMEGA” Kancelarie Prawne
Porady prawne w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych uzależnień.
środa, godz. 17.00-19.00
PsycholodzyPRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI - mgr psycholog
Porady w sprawach: współuzależnienie, DDA, uzależnienie od narkotyków i hazardu.
poniedziałek, godz. 16.30-18.30
ANNA MIROŃSKA–KACZMAREK - mgr psycholog terapeuta uzależnień
Porady w sprawach: uzależnienie od alkoholu, cyberprzemoc, uzależnienie od internetu.
środa, godz. 12.00-16.00
ALEKSANDRA HERBUT - mgr psycholog
Porady psychologiczne w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
piątek, godz. 14.00-16.00

Telefon „Podlaska Niebieska Linia”
693 402 894
dla osób doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska

*Projekt współfinansowany ze środków budżetu miasta Biała Podlaska


Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.