Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ochrona zdrowia

data utworzenia: 2016-02-02

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Strona główna
  • Skład Komisji
  • Zadania Komisji

  • Aktualności
  • Procedura zobowiązania do leczenia
  • Przydatne adresy

Bezpłatne dyżury prawnika i psychologów w sprawach dotyczących problemów alkoholowych, cyberprzemocy oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Biała Podlaska*


Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny, ul. Stacyjna 6, I piętro

Prawnikkonsultacje i poradnictwo prawne
środa, godz. 16.00-18.00
Psycholodzymgr Urszula Gnatowicz-Osuch
konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Ich rodzin
poniedziałek, godz. 14.00-16.00
mgr Anna Mirońska-Kaczmarek
konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu, inernetu, komputera, telefonu, cyberprzemoc
wtorek, 10.00-14.00
mgr Aleksandra Herbut
konsultacje i poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie
piątek, godz. 14.00–16.00

Telefon „Podlaska Niebieska Linia”
693 402 894
dla osób doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska

*finansowanie ze środków budżetu miasta Biała Podlaska na 2018 rok


Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.