Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Edukacja

data utworzenia: 2010-02-05

Szkoły i placówki niepubliczne

Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ
Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ
Technikum im. K.K. Baczyńskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego
Centrum Kształcenia ZDZ

prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Al. Jana Pawła II 97
dyrektor Henryk Zacharuk
tel./fax 83-343-63-62, 83-343-66-76, 83-342-56-51
e-mail: zdz@bialapodl.pl

Akademickie Liceum Ogólnokształcące PSW im. Papieża Jana Pawła II
Akademickie Gimnazjum PSW im. Papieża Jana Pawła II

dyrektor Elżbieta Zaremba
tel. 83 344 99 39
Szkoła Policealna PSW im. Papieża Jana Pawła II
dyrektor dr Ewa Pawłowicz
tel. 83-344-99-00
prowadzone przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97
fax 83-344-99-50
e-mail: psw@pswbp.pl

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida
Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida

prowadzone przez Kurię Diecezjalną Siedlecką
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 53/55
ul. Janowska 55
p. o. dyrektora ks. Wiesław Mućka
tel./fax 83-344-03-69
e-mail: sekretariat@katolickieliceum.pl

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia
Rzemieślnicze Technikum z oddziałami integracyjnymi
Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące
Rzemieślnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych

prowadzone przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14
dyrektor Maciej Czech
tel. 83-342-38-12
fax 83-343-34-35
e-mail: biuro@cechbialski.com.pl

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "KURSOR"
Szkoła Policealna dla Dorosłych "KURSOR"

prowadzone przez osobę fizyczną
ul. Narutowicza 66
dyrektor Iwona Maj
tel./fax 83 3422578
e-mail: bialapodlaska@kursor.edu.pl

Centrum Kształcenia "PLEJADA" Szkoła Policealna NOVUM
prowadzone przez osobę fizyczną
ul. Jatkowa 4
dyrektor Bożena Sugalska
tel. 669 477 677
e-mail: biala.plejada@op.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi "Wspólny Świat"
prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat"
ul. Pokoju 22 i ul. Warszawska 14
dyrektor Anna Chwałek
tel. 603 288 255
e-mail: wspolnyswiat@gmail.com

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
Policealna Szkoła Medyczna "Żak"
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"
Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"
Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali "Żak"
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak"

prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. w Łodzi
Plac Wolności 20-22
dyrektor Małgorzata Perlińska
tel. 83 343 81 18
e-mail: bialapodlaska@zak.edu.pl

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
prowadzona przez Podlaskie Stowarzyszenie Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej
ul. Langiewicza 44
dyrektor Bożena Szyc
tel. 83 341 67 72
e-mail spolecznaszkolabp@interia.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej
prowadzona przez Edukreacja Sp. z o.o w Białej Podlaskiej
Aleja Jana Pawła II 150
dyrektor: Monika Frączek
tel. 533 787 332

Placówki niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych wpisane do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
prowadzone przez osobę fizyczną
ul. Łomaska 70 i ul. Kolejowa 19
dyrektor Beata Rychlik
tel. 83 3438098
e-mail: przedszkolekubusia@pol-soft.pl

Specjalne Przedszkole Niepubliczne "WSPÓLNY ŚWIAT"
prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat"
ul. Pokoju 22
dyrektor Anna Chwałek
tel. 603288255
e-mail: wspolnyswiat@gmail.com

Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki"
prowadzone przez osobę fizyczną
ul. Kąpielowa 18
dyrektor Maria Abramowicz
e-mail: uciocimarchewki@wp.pl

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"
prowadzony przez osobę fizyczną
ul. Piaskowa 16
dyrektor Paweł Korniluk
tel. 605-210-231, 83 344 06 36
e-mail: pawelkorniluk@wp.pl

Przedszkole Niepubliczne "Biedroneczka"
prowadzony przez osobę fizyczną
ul. Warszawska 14
dyrektor Agnieszka Ślósarska
tel.606 718 131, 83 359 85 00
e-mail: biuro@biedroneczka.org.pl

Społeczne Przedszkole
prowadzone przez Podlaskie Stowarzyszenie Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej
ul. Langiewicza 44
dyrektor Bożena Szyc
tel. 83 341 67 92

Niepubliczne Przedszkole "FIKU-MIKU"
prowadzone przez osobę fizyczną
ul. Aliny Fedorowicz 25 lok. 2,3,4
dyrektor Monika Romaniuk
tel. 509 588 303
e-mail: info@fikumiku.edu.pl

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Honorata Koźmińskiego
prowadzone przez Kurię Diecezjalną Siedlecką
ul. Janowska 55
p. o. dyrektora: ks. Wiesław Mućka
tel. 663 112 453
e-mail: sekretariat@katolickieprzedszkolebp.pl

Niepubliczne Przedszkole "KRAINA UŚMIECHU"
ul. Aleja Jana Pawła 162
dyrektor Agnieszka Łazowska
tel. 793 118 242
e-mail: agamala.bp@gmail.com

Policealna Szkoła Zawodowa "Żak"
Prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. w Łodzi
Plac Wolności 20-22
dyrektor Małgorzata Perlińska
tel. 83 343 81 18
e-mail: bialapodlaska@zak.edu.pl

Niepubliczna Szkoła Policealna KURSOR
prowadzona prez osobę fizyczną
ul. Narutowicza 66
dyrektor: Piotr Wasak
tel. 81 442 06 77, fax: 81 534 57 26
e-mail: p.wasak@kursor.edu.pl

LEADER SCHOOL – Sylwia Sawicka
prowadzona przez osobę fizyczną
ul. Reformacka 10
tel. 517 870 434
dyrektor Sylwia Sawicka

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr "KURSOR"
prowadzony przez osobę fizyczną
ul. Narutowicza 66
dyrektor Monika Rudzka-Leszczuk
tel. 83 342 25 78
e-mail: bialapodlaska@kursor.edu.pl

Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
prowadzony przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. w Łodzi
Plac Wolności 20-22
dyrektor Małgorzata Perlińska
tel. 83 343 81 18
e-mail: bialapodlaska@zak.edu.pl

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego
prowadzony przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej
ul. Moniuszki 20
dyrektor Anna Rudowska-Śledź
tel./fax 83 3433435
e-mail: biuro@cechbialski.com.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Lublinie
prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Al. Jana Pawła II 97
dyrektor Henryk Zacharuk
tel./fax 0833436362, 83 3436676, 83 3425651
e-mail: zdz@bialapodl.pl

Szkoła Języków Obcych Euroschool Grupa
prowadzona przez osoby fizyczne
ul. Brzeska 4a
dyrektor Maciej Piechowicz
tel. 83 3424849
e-mail: biuro@euroschool.com.pl

"UNI-ANDRAGOS" Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu
prowadzone przez UNI-ANDRAGOS Sp. z o.o. oraz osobę fizyczną
ul. Kolejowa 38a
dyrektor Kazimierz Kociuk
tel. 83 3426992
e-mail: poczta@uni-andragos.com

Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości
prowadzone przez Podlaską Agencję Consultingową "RECTUS-WOC" Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14
dyrektor Tadeusz Kucharuk
tel./fax 83 3431460
e-mail: rectus.woc@neostrada.pl

Ośrodek Szkoleniowy "ULUS"
prowadzony przez osoby fizyczne
ul. Orzechowa 57
dyrektor Sławomir Malicki
tel. 83 3113231

Centrum Rozwoju Osobistego
prowadzone przez Centrum Rozwoju Osobistego Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 89
dyrektor Joanna Miłkowska
tel. 83 410 23 28

Biuletyn Informacji Publicznej Wybory 2019 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.