czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2010-01-28

Wyniki ankiety „Biała Podlaska - miasto zielonych przemian"

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Państwa odpowiedzi pomogą nam w opracowaniu projektu pt. „Biała Podlaska - miasto zielonych przemian. Budowa i wdrożenie zintegrowanego modelu polityki miejskiej odpowiadającej na współczesne wyzwania środowiskowe”, który chcielibyśmy przygotować i zrealizować z jak największym Państwa udziałem.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety:

1. Czy zamieszkuje Pan/Pani na terenie Miasta Biała Podlaska?

2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego miejsca zamieszkania?

3. Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w Białej Podlaskiej w następujących obszarach?

lokalny rynek pracy

opieka społeczna

dostępność mieszkań

opieka zdrowotna i profilaktyka

administracja samorządowa

partycypacja społeczna

edukacja przedszkolna

szkolnictwo podstawowe

szkolnictwo ponadpodstawowe

oferta kulturalna

oferta sportowo - rekreacyjna

stan dróg

infrastruktura rowerowa

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

ogólny stan środowiska naturalnego

czystość powietrza

efektywność energetyczna budynków

dostęp do internetu

atrakcyjność inwestycyjna

wspieranie przedsiębiorczości

infrastruktura techniczna miasta

miejskie tereny zielone i rekreacyjne

estetyka miasta

atrakcyjność turystyczna

wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami

dostępność budynków i przestrzeni miejskich dla osób z niepełnosprawnościami i innych grup wrażliwych ze względu na ich ograniczenia

4. Jakie Pana/Pani zdaniem działania inwestycyjne na terenie Białej Podlaskiej powinny być realizowane aby poprawić jakość życia mieszkańców?

5. Jakie Pana/i zdaniem działania nieinwestycyjne na terenie Białej Podlaskiej powinny być realizowane aby poprawić jakość życia mieszkańców?

Płeć

Wiek

Poziom wykształcenia

Kategoria społeczno-zawodowa

© 2010-2021 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.