czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2020-02-07
data aktualizacji: 2022-12-14

Koordynator ds. dostępności i osób z niepełnosprawnościami

Paweł Grzegorz Iwaniuk

Dyżury:

Poniedziałek: od 12:00 do 17:00

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
pokój 22 (na parterze)

Kontakt:

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00
e-mail: pawel.iwaniuk@bialapodlaska.pl
tel: +48 721 939 000 (również w formie SMS dla osób głuchych)

Zakres obowiązków Przedstawiciela:

 1. Planowanie, koordynowanie, wspieranie oraz realizacja celów operacyjnych podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami zawartych w Programie Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska - miasto bez barier”.
 2. Inicjowanie i opracowywanie innych programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami przy współpracy Urzędu Miasta Biała Podlaska, jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnościami.
 3. Współpraca z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 4. Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozwiązań dotyczących dostosowania budynków, przestrzeni i komunikacji publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 5. Inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizowanych kampanii społecznych, konferencji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
 6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej środowiska osób z niepełnosprawnościami.
 7. Promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami.
 8. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
 9. Edukacja społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży szkolnej na temat niepełnosprawności i pokonywania barier.
 10. Tworzenie systemu społecznego mentoringu dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. Udział w rozwiązywaniu społecznych problemów mieszkańców z niepełnosprawnościami zgłaszanych do jednostki.
 12. Analizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie:
  • poprawy infrastruktury przestrzennej i komunikacyjnej Miasta,
  • możliwości i łatwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
  • pomocy w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z ich oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
  • zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,
  • rehabilitacji i udzielania informacji o ulgach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami,
  • wolontariatu i asystentury na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • promowania osiągnięć w nauce, kulturze i w sporcie osób z niepełnosprawnościami.

Raporty:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miasta Biała Podlaska

Plany:

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.