czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2020-09-21

Deklaracja dostępności Oficjalnego serwisu Urzędu Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego serwisu Urzędu Miasta Biała Podlaska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • duża część plików publikowanych szczególnie przed marcem 2020 dostępna jest wyłącznie w postaci skanów lub plików graficznych bez dostępnej transkrypcji
 • nie wszystkie linki dostępne są w sposób opisowy

Wyłączenia

 • niektóre pliki w sekcji ogłoszenia i komunikaty w postaci skanów lub plików graficznych bez dostępnej transkrypcji publikowane na prośbę podmiotów zewnętrznych (art. 3 pkt 2 ust. 5 ustawy)
 • pliki map publikowane w szczególności w sekcji planowanie przestrzenne (art. 3 pkt 2 ust. 4 ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Czerkies.
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@bialapodlaska.pl
 • Telefon: 83 341 64 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Biała Podlaska
 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
 • E-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl
 • Telefon: 83 341 61 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Piłsudskiego 3

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Piłsudskiego. Wewnątrz budynku dostępna winda. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na trzecim piętrze.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Janowska 27

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Sadowej.

Straż Miejska, Aleja Tysiąclecia 22

Podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Tłumacz języka migowego dostępny w budynku ul. Piłsudskiego 3, parter, przy stanowisku informacji.
 2. Strona internetowa umożliwia standardową nawigację po elementach aktywnych za pomocą klawiatury, klawiszem TAB do przodu, SHIFT + TAB wstecz. Dodatkowo klawisz ESC na elemencie aktywnym oznacza powrót na początek strony do menu wyboru sekcji.
 3. Strona internetowa umożliwia powiększenie czcionki oraz kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Stale pracujemy nad poprawą dostępności i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi w tym zakresie.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miasta Biała Podlaska

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.