czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2010-02-04
data aktualizacji: 2024-03-07

Nagrody z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej oraz inne nagrody przyznawane w dziedzinie kultury stanowią wyraz uznania dla osiągnięć artystycznych i działalności kulturalnej indywidualnych twórców i środowisk artystycznych Białej Podlaskiej.
Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej przyznawana jest w trzech kategoriach ponadto przyznawane są nagrody z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej oraz honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury”.

Wniosek o przyznanie Bialskiej Nagrody Kultury

Uchwała w sprawie ustanowienia Bialskiej Nagrody Kultury

Laureaci z 2023 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2023 - URSZULA PIETRUCZUKURSZULA PIETRUCZUK za całokształt działalności artystycznej, wkład i niezwykłe zaangażowanie w pracę dla kolejnych pokoleń oraz pielęgnowanie i wzbogacanie dorobku kulturowego Białej Podlaskiej.

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - II Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2023 - ANNA TONKIELANNA TONKIEL za pasję oraz wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska teatralnego oraz całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury teatralnej.

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - III Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2023 - JUSTYNA WEREMKOJUSTYNA WEREMKO za osobiste zaangażowanie oraz całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury w Białej Podlaskiej.

Nagroda z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2023 - KLUB SENIORA WRZOSKLUB SENIORA „WRZOS” za radość, spontaniczność, realizację szerokiego wachlarza międzypokoleniowej aktywności osób starszych, za działalność artystyczną i integracyjną mieszkańców Białej Podlaskiej.

Laureaci z 2022 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - MAŁGORZATA RAFAŁMAŁGORZATA RAFAŁ za całokształt działalności artystycznej, wkład i niezwykłe zaangażowanie w rozwój i promocję turystyki regionalnej i ogólnopolskiej oraz pielęgnowanie i wzbogacanie dorobku kulturowego Białej Podlaskiej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - MAŁGORZATA PIEKARSKAMAŁGORZATA PIEKARSKA za całokształt działalności twórczej, niezwykłe zaangażowanie i ogromny wkład w rozwój bialskiego środowiska fotograficznego oraz udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska.

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - II Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - DANUTA SZANIAWSKADANUTA SZANIAWSKA za działalność twórczą, niezwykłe zaangażowanie oraz całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - HALINA BESARABAHALINA BESARABA za wieloletnią pracę, osobiste zaangażowanie oraz wyjątkową energię towarzyszącą organizowaniu życia kulturalnego Białej Podlaskiej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - MAGDALENA OSMULSKAMAGDALENA OSMULSKA za działalność artystyczną, osobiste zaangażowanie, wyjątkową osobowość oraz promocję i popularyzowanie piękna podlaskiej muzyki i pieśni.

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - III Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - DOROTA KOWALCZYKDOROTA KOWALCZYK za osobiste zaangażowanie i niezliczone sukcesy w dziedzinie tańca oraz popularyzację Białej Podlaskiej na ogólnopolskiej arenie.

Nagroda z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej

ZESPÓŁ JAZZ TRIO - nagroda z okazji jubileuszu 35-lecia działalności kulturalnej, za kształtowanie wrażliwości muzycznej słuchaczy oraz krzewienie kultury i popularyzację muzyki jazzowej w Białej Podlaskiej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIACY”ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIACY” - nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej, młodzieńczy entuzjazm, osiągnięcia estradowe w dziedzinie tańca oraz promocję miasta i kultury regionu.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - KAPELA LUDOWA „PODLASIACY”KAPELA LUDOWA „PODLASIACY” - nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej, za całokształt wieloletniej działalności artystycznej oraz popularyzowanie tradycji naszego regionu.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWEBIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE - nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej, za działalność na rzecz promocji miasta i znaczący wkład w jego kulturalny rozwój oraz promocję regionu w kraju i za granicą.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - „TEATR SŁOWA”„TEATR SŁOWA” - nagroda z okazji jubileuszu 20-lecia pracy artystycznej, za krzewienie kultury żywego słowa oraz popularyzację amatorskiego ruchu teatralnego w środowisku lokalnym.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2022 - SZKOŁA TAŃCA KONTRASZKOŁA TAŃCA KONTRA - nagroda z okazji jubileuszu 15-lecia działalności kulturalnej, za kreatywność, pozytywną energię i rozwijanie tanecznych pasji wśród mieszkańców Białej Podlaskiej oraz niezliczoną ilość sukcesów i osiągnięć na ogólnopolskiej arenie.

Laureaci z 2021 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - JAN MARAŚKIEWICZJAN MARAŚKIEWICZ za niezwykłe zaangażowanie i wsparcie w działaniach na rzecz ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy na temat bialskich dóbr kultury oraz wieloletnie starania o przywrócenie im historycznych i artystycznych walorów.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - ANNA STANEKANNA STANEK za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska teatralnego oraz całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - MAŁGORZATA MACIEJEWSKAMAŁGORZATA MACIEJEWSKA za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska teatralnego oraz twórczy udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - KRZYSZTOF OLESIEJUKKRZYSZTOF OLESIEJUK za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie, promocję miasta w kraju i za granicą oraz całokształt działalności na rzecz rozwoju wokalistyki w środowisku dzieci i młodzieży

Nagroda z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - ZESPÓŁ WOKALNY „CHWILKA”ZESPÓŁ WOKALNY „CHWILKA” nagroda z okazji jubileuszu 35-lecia działalności kulturalnej, za wieloletnią umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do śpiewu oraz niezliczoną ilość międzynarodowych sukcesów i osiągnięć wokalnych wśród dzieci i młodzieży.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - KLUB SENIORA „PROMYK”KLUB SENIORA „PROMYK” nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej, za realizację szerokiego wachlarza międzypokoleniowej aktywności, za pasję, radość i serdeczność oraz integrację środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2021 - FOTOKLUB PODLASKIFOTOKLUB PODLASKI nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej, za wkład w rozwój bialskiego środowiska fotograficznego oraz kształtowanie umiejętności postrzegania i twórczego interpretowania obserwowanej rzeczywistości.

Laureaci z 2020 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Panu TADEUSZ ŻACZEK za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska fotograficznego oraz całokształt działań w kreowaniu pozytywnego wizerunku Miasta.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

KOŁO FOTOGRAFICZNE ,,MIGAWKA’’ nagroda z okazji jubileuszu 40-lecia działalności kulturalnej, za pasję, niezwykłe zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz środowiska fotograficznego, profesjonalizm oraz niezliczoną ilość sukcesów i osiągnięć wśród dzieci i młodzieży.

STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO ,,BIAWENA’’ nagroda z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej, za całokształt wieloletniej działalności artystycznej, kultywowanie pięknych staropolskich tradycji, promocję Miasta i ojczystego folkloru na licznych festiwalach w kraju i za granicą.

STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ,, PODLASIEnagroda z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej, za całokształt wieloletniej działalności artystycznej, kultywowanie pięknych staropolskich tradycji, promocję Miasta i ojczystego folkloru na licznych festiwalach w kraju i za granicą.

Laureaci z 2019 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Małgorzata Nikolska za dbanie o dziedzictwo, które określa naszą bialską i polską tożsamość, upowszechnianie wiedzy historycznej oraz działalność w zakresie propagowania, wspierania i upowszechniania kultury.

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - II Stopnia

Renata Sobczak za zaangażowanie w wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, pracę na rzecz środowiska plastycznego, profesjonalizm oraz całokształt pracy i twórczości artystycznej.

Nagroda z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej

Klub Seniora „Zacisze” - nagroda z okazji jubileuszu 40-lecia działalności kulturalnej, za pasję, radość i serdeczność, za niezwykłe zaangażowanie w działalność kulturalną oraz integrację środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.

Klub Literacki „Maksyma” nagroda z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej, za upowszechnianie twórczości literackiej oraz niezwykłe zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz bialskiego środowiska literackiego.

Dance Academy Studio Biała Podlaska nagroda z okazji jubileuszu 10-lecia pracy artystycznej, za twórczy udział w wykreowaniu artystycznej wizytówki Białej Podlaskiej, niezliczoną ilość sukcesów, za ciągłe rozbudzanie artystycznego potencjału bialskiej młodzieży.

Chór „Społem” Powszechniej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej nagroda z okazji jubileuszu 65-lecia działalności kulturalnej, za i aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury lokalnej, wytrwałe kultywowanie tradycji śpiewu oraz popularyzowanie piękna pieśni i muzyki.

Kapela „Klawa Ferajna” nagroda z okazji jubileuszu 10-lecia pracy artystycznej za twórczy udział w kreowaniu artystycznego wizerunku Białej Podlaskiej, wytrwałe kultywowanie tradycji muzyki i śpiewu oraz aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury lokalnej.

Laureaci z 2018 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Jerzy Flisiński za pracę na rzecz społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy i informacji historycznych oraz integrację i rozwój środowiska czytelników i bibliotekarzy.

Mieczysław Skalimowski za całokształt twórczości artystycznej, zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska plastycznego oraz twórczy udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska.

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ – II STOPNIA

Aneta Pszczoła–Dołęzka za niezwykłe osiągnięcia w pracy pedagogiczno – artystycznej, profesjonalizm oraz zaangażowanie w wszechstronny rozwój młodzieży.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Klub Seniora „Wola” - nagroda z okazji jubileuszu 10-lecia działalności kulturalnej, za owocną pracę, kreatywność, pomysłowość oraz zaangażowanie w działalność kulturalną i integrację środowiska osób starszych.

Koło Plastyczne „Kreska” - nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności kulturalnej, za niezwykłe zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz środowiska plastycznego, profesjonalizm oraz niezliczoną ilość sukcesów i osiągnięć wśród dzieci i młodzieży.

Klub Seniora „Wrzos” - nagroda z okazji jubileuszu 45-lecia działalności kulturalnej, za mądrość, doświadczenia i pogodę ducha, pasję oraz radość i serdeczność, jaka na co dzień przekazywana jest mieszkańcom Białej Podlaskiej.

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych w mieście Biała Podlaska.

Laureaci z 2017 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Dr Szczepan Kalinowski za pogłębianie wiedzy na temat historii miasta i regionu, organizację wystaw, prelekcji i przedsięwzięć odwołujących się do polskiej tradycji, inspirowanie i edukowanie młodzieży oraz popularyzację Białej Podlaskiej na arenie ogólnopolskiej.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Kapela Ludowa „Podlasiacy” za kultywowanie polskiej tradycji, najpiękniejszych pieśni i tańców Podlasia oraz artystyczne kształcenie dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji i talentu oraz promocję Białej Podlaskiej w Polsce i poza jej granicami.

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” za kultywowanie polskiej tradycji, najpiękniejszych pieśni i tańców Podlasia oraz artystyczne kształcenie dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji i talentu oraz promocję Białej Podlaskiej w Polsce i poza jej granicami.

Zespół Jazz Trio za popularyzowanie jazzu, inspirowanie kolejnych pokoleń mieszkańców do pogłębiania muzycznych zainteresowań, działalność kulturotwórczą i edukacyjną oraz promocję Białej Podlaskiej w całej Polsce.

Chór Męski „Echo Podlasia” za kultywowanie śpiewu chóralnego, inspirowanie i rozwijanie pasji muzycznych wśród kolejnych pokoleń mieszkańców Białej Podlaskiej oraz uświetnianie występami miejskich uroczystości.

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

JB Multimedia – honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” za pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie działalności kulturalnej w mieście.

Laureaci z 2016 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Pan Waldemar Mazur - za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i twórczą pracę z młodzieżą, umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycji regionalnych oraz popularyzowanie piękna podlaskiej pieśni i muzyki.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Fotoklub Podlaski: nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności kulturalnej, za całokształt działalności artystycznej, upowszechnianie dokonań bialskiego środowiska fotograficznego oraz promowanie, wspieranie i inspirowanie młodych twórców.

Zespół wokalny „Chwilka”: nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności, kontynuację pracy opartej na doświadczeniu, liczne sukcesy estradowe, aktywną działalność na rzecz rozwoju artystycznego oraz promocję miasta w kraju i za granicą.

Muzeum Południowego Podlasia - nagroda z okazji jubileuszu 50-lecia działalności kulturalnej, za pełną zaangażowania pracę na rzecz gromadzenia i opieki nad pamiątkami przeszłości, które składają się na bezcenne, wspólne dziedzictwo kulturowe i historycznie.

Klub Seniora „Promyk” – nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności kulturalnej, za całokształt działalności artystycznej, zapał, werwę i wytrwałość w podejmowaniu nowych inicjatyw, za spontaniczność, pasję oraz radość i serdeczność jaka przekazywana jest mieszkańcom Białej Podlaskiej.

Schola Cantorum Misericordis Christi - za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju chóralistyki oraz popularyzowania piękna i walorów śpiewu chóralnego w kraju i poza jego granicami.

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

EuRoPol GAZ s.a. - honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” - nagroda za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie działalności kulturalnej w mieście.

Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA" w Białej Podlaskiej - honorowy tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury” - nagroda za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie działalności kulturalnej w mieście.

Laureaci z 2015 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Panu Romanowi Kłosowskiemu za wyjątkową miłość do sztuki i ludzi, za niezwykłą osobowość, za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie teatru i filmu, a także za działalność w zakresie propagowania, wspierania i upowszechniania kultury narodowej.

Panu Marianowi Rzędzickiemu za długoletnią pracę służącą upowszechnianiu i promocji kultury regionu, kultywowanie rodzimego folkloru Podlasia oraz twórczy udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska.

Panu Romanowi Uścińskiemuza niezwykłe zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz bialskiego środowiska teatralnego i literackiego, profesjonalizm oraz niezliczoną ilość sukcesów i osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej dzieci i młodzieży.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” - nagroda z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej, za kultywowanie pięknych staropolskich tradycji, promocję ojczystego folkloru i sztuki ludowej na licznych festiwalach w kraju i za granicą.

Po raz pierwszy w tym roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta, na wniosek Kapituły Bialskiej Nagrody Kultury, Prezydent Miasta Biała Podlaska przyznał Honorowy Tytuł „Darczyńca Bialskiej Kultury”:

HONOROWY TYTUŁ „DARCZYŃCA BIALSKIEJ KULTURY”

Firma AUTOSFERA Sp. z o.o. - nagroda za pomoc w realizacji wyjątkowych przedsięwzięć i imprez służących zachowaniu i promocji kultury lokalnej oraz aktywną działalność na rzecz rozwoju bialskiego środowiska artystycznego.

Laureaci z 2014 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Pan Adam Trochimiuk - za wieloletnią owocną pracę, twórczy dorobek i profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład w rozwój bialskiego środowiska fotograficznego oraz całokształt działań w kreowaniu pozytywnego wizerunku Miasta.

NAGRODY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Chór „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej - nagroda z okazji jubileuszu 60-lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności artystycznej, pasję i zamiłowanie do śpiewu oraz kultywowanie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Zespół Tańca Ludowego „Biawena” – nagroda z okazji jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej, za całokształt wieloletniej działalności artystycznej, niezwykłe osiągnięcia estradowe w dziedzinie Tańca Ludowego oraz promocję Miasta i kultury ludowej regionu w kraju i za granicą.

Klub literacki "Maksyma" – nagroda z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności artystycznej, za upowszechnianie twórczości literackiej bialskiego środowiska oraz za promowanie, wspieranie i inspirowanie młodych twórców.

Koło Plastyczne "Gwasz" – nagroda z okazji jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej, za pasję, głęboki sens oraz ponadczasową wartość rozbudzania wyobraźni i radości tworzenia w środowisku dzieci i młodzieży.

Klub Seniora "Zacisze" – nagroda z okazji jubileuszu 35-lecia działalności kulturalnej, za radość, spontaniczność, realizację szerokiego wachlarza międzypokoleniowej aktywności osób starszych, za działalność artystyczną, krajoznawczą profilaktyczną i integracyjną mieszkańców Miasta Biała Podlaska.

Laureaci z 2013 roku

Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej - I Stopnia

Pani Teresa Stasiuk Karaś - za profesjonalizm, trud i zaangażowanie w rozwój Bialskiej Biblioteki Publicznej, integrację i rozwój środowiska czytelników i bibliotekarzy oraz inicjowanie i realizację nowatorskich przedsięwzięć na miarę XXI wieku w celu promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Miasta.

Pan Grzegorz Michałowski - za niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska literackiego, pielęgnowanie i promowanie debiutujących młodych twórców poezji i prozy oraz całokształt działań na rzecz wydawnictwa „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”.

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - III STOPNIA

Pani Paulina Pilipiuk - za wrażliwość, młodzieńczy entuzjazm, miłość do literatury i teatru oraz osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju bialskiego środowiska artystycznego.

Aleksandra Smerachańska - za niezwykłe osiągnięcia estradowe w dziedzinie śpiewu, promocję miasta w kraju i za granicą, delikatność i pracowitość w dążeniu do rozwoju i realizacji marzeń.

Pan Hubert Paszkiewicz - za wrażliwość, młodzieńczy entuzjazm, miłość do literatury i teatru oraz osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju bialskiego środowiska artystycznego.

NAGRODY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Zespół Wokalny BREWIS - nagroda z okazji jubileuszu 15 - lecia działalności artystycznej, za całokształt działalności artystycznej, młodzieńczy entuzjazm, osiągnięcia estradowe w dziedzinie śpiewu oraz promocję miasta w kraju i za granicą.

Koło Plastyczne KRESKA – nagroda z okazji jubileuszu 20 - lecia działalności artystycznej, za pasję, głęboki sens oraz ponadczasową wartość rozbudzania wyobraźni i radości tworzenia w środowisku dzieci i młodzieży.

Klub Seniora WRZOS – nagroda z okazji jubileuszu 40 - lecia działalności kulturalnej, za radość, spontaniczność realizację szerokiego wachlarza międzypokoleniowej aktywności osób starszych, za działalność artystyczną, krajoznawczą profilaktyczną i integrującą mieszkańców Miasta.

Laureaci z 2012 roku

NAGRODY Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ LUB DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PODLASIACY” - nagroda z okazji Jubileuszu XX lecia pracy artystycznej za kultywowanie pięknych tradycji ludowych Podlasia, popularyzowanie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.

KAPELA LUDOWA „PODLASIACY” - nagroda z okazji Jubileuszu XX lecia pracy artystycznej za upowszechnienie folkloru i muzyki ludowej Podlasia, popularyzowanie piękna podlaskiej muzyki i pieśni.

BIALSKIE JAZZ TRIO - nagroda z okazji Jubileuszu XXV lecia pracy artystycznej za pasję tworzenia i osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki jazzowej oraz popularyzację nowoczesnego jazzu w lokalnym środowisku i regionie.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne oraz pamiątkowy dyplom zaprojektowany przez ROMANA PIEŃKOWSKIEGO.

Laureaci z 2011 roku

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - I STOPNIA

Państwo Elżbieta i Stanisław Juszczykowie za wieloletnią pracę, całokształt osiągnięć oraz niezwykłe zaangażowanie w popularyzowanie i rozwój tańca towarzyskiego w Białej Podlaskiej.
Pan Janusz Izbicki za długoletnią pracę służącą upowszechnianiu i promocji kultury, ludowych tradycji i folkloru oraz pielęgnowanie i wzbogacanie dorobku kulturowego Białej Podlaskiej.

BIALSKA NAGRODA KULTURY IM. ANNY Z SANGUSZKÓW RADZIWIŁŁOWEJ - II STOPNIA

Pani Urszula Pietruczuk za długoletnią owocną pracę, osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej oraz niezwykłe zaangażowanie w działalność kulturalną i integrację środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.
Pani Małgorzata Piekarska za dorobek twórczy, wytrwałe popularyzowanie różnych form fotografii artystycznej oraz promocję bialskiego środowiska fotograficznego.

NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU PRACY ARTYSTYCZNEJ

Zespół wokalny „Chwilka” – z okazji Jubileuszu XXV lecia pracy artystycznej za twórczy udział w wykreowaniu artystycznej wizytówki Białej Podlaskiej, niezliczoną ilość sukcesów, profesjonalizm i pełne wykorzystywanie artystycznego potencjału bialskiej młodzieży.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2009

Pani Maria Skonieczna - za wieloletnią pracę, osobiste zaangażowanie, inicjowanie i realizowanie wyjątkowych przedsięwzięć i imprez służących zachowaniu i promocji dorobku kulturalnego Białej Podlaskiej.
Pan Bogusław Kutnik - za wytrwałe promowanie muzyki organowej, ustawiczną pracę nad kształtowaniem wrażliwości słuchaczy oraz dorobek twórczy w dziedzinie jazzu i muzyki sakralnej.
Pani Anna Leszczyńska - za długoletnią, owocną pracę na wielu obszarach działalności kulturalnej, niezwykłe zaangażowanie, zapał i energię towarzyszącą organizowaniu życia kulturalnego Białej Podlaskiej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2008

Pan Zbigniew Pawluczuk - za całokształt twórczości plastycznej i wrażliwość na piękno Podlaskiej Ziemi. Za pielęgnowanie związków z ziemią ojców, wzbogacanie kolekcji Muzeum Południowego Podlasia i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Pan Ireneusz Wagner - za twórczość artystyczną oraz aktywną działalność na rzecz bialskiego środowiska literackiego. Poezję i prozę poszukującą prawdy i zgody z życiem. Za oryginalne postrzeganie problemów człowieka w autorskich spektaklach Teatru w Przestrzeni Nierealnej.
Zespół Tańca Ludowego "Biawena" - za wieloletnią działalność popularyzującą i promującą tradycje i kulturę ludowa regionu. Za udział w życiu kulturalnym miasta i kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2007

Pan Jan Gałecki - za wrażliwość na piękno języka polskiego, miłość do literatury i teatru, umiejętne przekazywaną wielu pokoleniom młodzieży. Za zaangażowanie i wieloletni wkład pracy na rzecz bialskiego środowiska teatralnego.
Pan Roman Pieńkowski - za całokształt twórczości artystycznej a szczególnie promocję wizerunku naszego miasta. Wieloletnią pracę nad rozwojem wrażliwości młodych ludzi, kształtowanie umiejętności postrzegania i twórczego interpretowania obserwowanej rzeczywistości.
Pan Andrzej Karaś - za twórczą pracę z młodzieżą, umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycji regionalnych oraz popularyzowanie piękna podlaskiej muzyki i pieśni.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2006

Chór Męski "Echo Podlasia" za wytrwałe kultywowanie tradycji śpiewu wielogłosowego, pasję i zamiłowanie w przekazywaniu pieśnią narodowych wartości.
Pan Edward Mikołajczuk za całokształt twórczości artystycznej, zaangażowanie i wkład pracy w rozwój i umacnianie bialskiego środowiska plastycznego.
Pan Eugeniusz Mazur - Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem", za wspieranie i kontynuowanie wspaniałych tradycji spółdzielczego ruchu kulturalnego i aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury lokalnej.
Śp. Wiesław Gromadzki - w dniu 23 maja 2007r. odszedł w pełni sił twórczych mając zaledwie 48 lat dziennikarz, niestrudzony animator życia literackiego, romantyczny marzyciel, wrażliwy poeta Wiesław Gromadzki. Kapituła Bialskiej Nagrody Kultury wystąpiła do Prezydenta Miasta Biała Podlaska o uhonorowanie Zmarłego Statuetką Bialskiej Nagrody Kultury za szczególny wkład w budowanie i rozwój środowiska literackiego miasta. Nagroda za trwałe ślady, pozostawione po krótkiej wędrówce bezdrożami Podlaskiej Ziemi, za nadbużańskie wiersze i prawdy zamknięte w "Myślach nieuczesanych" bardzo drogie dla wielu.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2005

Pani Ewa Borowska–Kurpeta za całokształt twórczości artystycznej i wyróżniające osiągnięcia w pracy pedagogiczno - artystycznej.
Pan Andzrzej Stępka - za upowszechnienie folkloru i muzyki ludowej Podlasia oraz za umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycyjnej kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży.
Panstwo Maria i Józef Szeptyccy za stałe i wszechstronne wspieranie działan instytucji kultury i aktywną działalność na rzecz rozwoju kultury lokalnej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2004

Pan prof. Ludwik Maciąg za całokształt twórczości artystycznej i doniosły wkład w dorobek polskiej sztuki oraz utrwalanie i popularyzowanie w świecie urody polskich koni i podlaskiego pejzażu.
Pan Istvan Józef Grabowski za promocję twórców, działalności i dorobku kulturalnego miasta Biała Podlaska na łamach prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej, niestrudzoną i wnikliwą obserwację i popularyzację życia kulturalnego lokalnej społeczności.
Państwo Maria i Marek Światłowscy za popularyzacje książki, promocję literatury światowej i regionalnej, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych z zakresu literatury oraz tworzenie salonu literackiego promującego twórców i regionalistów.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2003

Pani Emma Cieślinska za dorobek twórczy w dziedzinie folkloru i tradycji Podlasia , za umiłowanie pieśni i tanca ludowego i umiejętność budzenia pasji i miłości do kultury ludowej wśród młodzieży.
Pan prof. dr hab. Stefan Kryński za pielęgnowanie związków z ziemią ojców, wzbogacanie zbiorów regionalnych Muzeum Południowego Podlasia.
Schola Cantorum Misericordis Christi przy parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie śpiewu wielogłosowego za pasję, umiłowanie i popularyzację muzyki chóralnej.

Laureaci Bialskiej Nagrody Kultury 2002

Pan Ireneusz Parafiniuk za osiągnięcia w dziedzinie upowszechnianie muzyki i rozwoju wokalistyki w środowisku dzieci i młodzieży.
Pan Jarosław Michaluk za działalność twórczą i osiągnięcia w dziedzinie upowszechnianie muzyki jazzowej.
Pani Zofia Burżec za działalność twórczą i osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.