czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
Ankieta badania satysfakcji klienta urzędu miasta
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2010-02-08

Strategia rozwoju miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015

Szanowni Państwo!

Strategia rozwoju miasta jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju miasta. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz miasta, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych.
Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju miasta wynika z uregulowań prawnych. Dokument stanowi formalną podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Proces aktualizacji strategii rozpoczął się w 2006 roku. U jego podstaw legły przede wszystkim przesłanki zewnętrzne, w obliczu których strategia z 2000 r. przestała pełnić swoje funkcje. Wśród nich można wymienić:

 • Postępujące procesy integracyjne w Europie
 • Transfer do regionu znacznych środków finansowych
 • Realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (m.in. w ramach EIPS)
 • Zwiększająca się rola miast w polityce spójności UE i Polski
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju różnych form turystyki

Równie ważną przesłanką do rozpoczęcia procesu aktualizacji było wypełnienie znacznej ilości zadań zapisanych w strategii z 2000 roku.

Proces aktualizacji przebiegał wieloetapowo. Szczegółowo prezentuje go poniższy harmonogram prac nad strategią:

 • 28 kwietnia 2006
  Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2007-2020"
 • Sierpień 2006
  przeprowadzenie badań ankietowych mieszkańców miasta Biała Podlaska w związku z aktualizacją strategii
 • 1 sierpnia 2007
  przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 1 sierpnia 2007 „Vademecum opracowania strategii rozwoju lokalnego”. Przyjęte Vademecum pozwoliło nadać kształt aktualizowanej strategii zgodny z dokumentami programowanymi wyższego szczebla.
 • 31 sierpnia 2007
  podpisanie umowy z Biurem Doradztwa Europejskiego „EuroCompass” na aktualizację strategii miasta Biała Podlaska
 • 28 listopada 2007
  aktualizacja zarządzenia w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2007-2015”. Powołanie Rady Programowej oraz Zespołu ds. aktualizacji strategii
 • 4 grudnia 2007
  I spotkanie Zespołu ds. aktualizacji strategii
 • 11 grudnia 2007
  I posiedzenie Rady Programowej ds. aktualizacji strategii: omówienie planu prac nad strategią, metodologii i uwarunkowań formalno- prawnych, diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Biała Podlaska
 • 4 luty 2008
  wewnętrzne spotkanie pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawiciela firmy „EuroCompass” poświęcone aktualizacji strategii.
 • 14 luty 2008
  II spotkanie Zespołu ds. aktualizacji strategii
 • 26 luty 2008
  II posiedzenie Rady Programowej ds. aktualizacji strategii
 • 15 marca 2008
  termin wnoszenia uwag do treści dokumentu strategii
 • 9 czerwca 2008
  posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta poświęcone aktualizowanej strategii

Poniżej prezentujemy Państwu "Zaktualizowaną Strategię rozwoju miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015".

Strategia rozwoju miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.