czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-02-12

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2021-09-22.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2021/2022

Grafika przedszkole

Pierwszy raz w naszym mieście rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły podstawowej, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022

W dniach od 22 lutego 2021 r. godz. 8.00 do dnia 12 marca 2021 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

 • system elektroniczny, lub
 • pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała Nr V/38/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 marca 2019 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr XXVII/37/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r.:

 • kandydat mieszka na terenie miasta Biała Podlaska – 150 punktów;
 • starsze rodzeństwo kandydata uczy się w szkole pierwszego wyboru – 30 punktów;
 • kandydat ukończył oddział przedszkolny w szkole pierwszego wyboru - 20 punktów;
 • miejsce pracy rodziców / opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru – 17 punktów;
 • krewni wspierający wychowanie kandydata mieszkają w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 13 punktów.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek

System zostanie uruchomiony dnia 15 marca 2021 roku o godz. 8.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W dniach od 9 kwitnia od godz. 13.00 do 14 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 • wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 • bezpośrednio w placówce.*

* Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli na zasadach wskazanych w punktach 1-3.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w szkołach.

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Podstawowalokalizacjanr telefonu
i strona internetowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3ul. Narutowicza 4183 341 64 75
83 341 64 76
sp1.platerka.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Akademicka 883 341 67 65
83 341 67 66
sp2-biala-podlaska.eu
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiejul. Sportowa 783 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21
sp3-bialapodlaska.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiegoul. Moniuszki 3683 341 67 91
sp4bp.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymiul. Sidorska 3083 343 37 67
szp5.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewiczaul. Kazimierza Jagiellończyka 1783 341 64 77
83 341 64 78
przedszkole13bp.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiejul. Zygmunta Augusta 283 341 67 10
83 341 67 99
szkpodst9.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od
15 marca 2021 r.
godz. 8.00
do
30 marca 2021 r.
godz. 15.00
od
4 maja 2021 r.
godz. 8.00
do
13 maja 2021 r.
godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) od
31 marca 2021 r.
do
7 kwietnia 2021 r.
od
14 maja 2021 r.
godz. 8.00
do
20 maja 2021 r.
godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 kwietnia 2021 r.
godz. 13.00
24 maja 2021 r.
godz. 13.00
4.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od
9 kwietnia 2021 r.
godz. 13.00
do
14 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00
od
24 maja 2021 r.
godz. 13.00
do
26 maja 2021 r.
godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 kwietnia 2021 r.
godz. 13.00
28 maja 2021 r.
godz. 13.00
© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.