czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-09-22

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2021-10-23.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

1. Przedmiot konsultacji.
Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/150/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 134 poz. 2255) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 154/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, poddano konsultacjom projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zwany dalej Programem.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 06 do 20 września 2021 r.

4. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska.

5. Konsultacje odbywały się poprzez zamieszczenie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska wraz z informacją o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Programu.

7. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone.

Prezydent Miasta
Michał Litwiniuk

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.