czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-10-08

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2021-10-16.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w dniu 7 października 2021 przez Klub Biegacza Biała Biega w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w dniu 7 października 2021 r. Klub Biegacza Biała Biega złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pt. „5 Bieg Pamięci Bohaterskich Lotników Podlasia”, które realizowane będzie w okresie od 25 października 2021 r. do 05 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Prezydent Miasta Biała Podlaska zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Klub Biegacza Biała Biega spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 października br. do godz. 15.30 w następujący sposób:

  • w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 lub przesłać na wyżej wymieniony adres (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: dariusz.trebicki@bialapodlaska.pl

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.

Prezydent Miasta
/-/
Michał Litwiniuk

© 2010-2021 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.