czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2021-12-01

Nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Na podstawie Uchwały nr VI/25/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1439) w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza nabór wniosków o przyznanie Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski o przyznanie Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej I, II i III stopnia, Honorowego tytułu „Darczyńca Bialskiej Kultury" oraz Nagrody z okazji jubileuszu pracy artystycznej lub działalności kulturalnej wraz z załącznikami, powinny być umieszczone w kopercie z dopiskiem „Bialska Nagroda Kultury 2022" i złożone w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 pok. nr 8, lub przesłane pocztą na ww. adres w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.

Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody.

Druki - dokumenty do wykorzystania:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktywizacji w zakresie kultury.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 7b Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Uchwały nr VI/25/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1439) w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku od daty złożenia wniosku, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, Policja). Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być ujawnione osobom wnioskującym w ramach dostępu do informacji publicznej oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pan/Pa ni prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.
 11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.