czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-03-17

Dofinansowanie zakupu posiłków lub żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Flaga i Godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasta Biała Podlaska. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. dofinansowanie realizacji Programu ze środków budżetu państwa wynosi 196 500,00 zł, natomiast środki własne ujęte w budżecie Miasta Biała Podlaska to 82 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. wynosi 278 500,00 zł

Pomoc w formie posiłku

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z prawem zamówień publicznych.
W Gminie Miejskiej Biała Podlaska zadanie to realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartej umowy.
Centrum Integracji Społecznej przygotowuje i wydaje jeden gorący posiłek dziennie (na podstawie wydanej decyzji administracyjnej) osobom potrzebującym a w wyjątkowych sytuacjach posiłek taki jest dowożony do miejsca zamieszkania.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.