czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-05-04

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2022-06-05.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 4 maja 2022

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody stwierdza, że próbki wody pobrane w dniu 12.04.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska:

  • punkt pobrania Biała Podlaska ul. Fieldorfa 26 – blok mieszkalny „Budomex” (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce wody pobranej z punktu pobrania Biała Podlaska ul. Szkolna 2 – blok mieszkalny (punt czerpalny) stwierdzono przekroczenie normy parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli (1 jtk w 100 ml). Ponowne badanie z dnia 13.04.2022 r. nie wykazało przekroczenia.

© 2010-2023 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.