czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-05-10

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2022-05-18.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt. „IV Miting LOZLA” złożonej przez Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w dniu 9 maja 2022

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w dniu 9 maja 2022 r. Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą ul. Montażystów 16, 20-214 Lubin, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pt. „IV Miting LOZLA”, które realizowane będzie w okresie od 23 maja 2022 r. do 4 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) Prezydent Miasta Biała Podlaska zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Fundację Wychowanie przez Sport spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 17 maja br. do godz. 15.30 w następujący sposób:

  • w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 lub przesłać na wyżej wymieniony adres (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: dariusz.trebicki@bialapodlaska.pl

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.

Prezydent Miasta
/-/
Michał Litwiniuk

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.