czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-07-20

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Biała Podlaska działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029) informuje o pracach nad dokumentem strategicznym - Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej. Przedmiotem dokumentu jest przygotowanie miasta na zmiany klimatyczne. Adaptacja do tych zmian to wieloetapowy proces, składający się z fazy planowania, wdrożenia, oceny i optymalizacji przyjętych działań.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, Wydział Rozwoju Miasta, pokój nr 221, w godzinach pracy urzędu. Dokumentacja została zamieszczona również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska https://um.bialapodlaska.pl/. Uwagi i wnioski do dokumentów można zgłaszać w formie pisemnej na adres urzędu z dopiskiem „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej”, w formie ustnej do protokołu (tamże), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potrzeby opatrywania wiadomości podpisem elektronicznym) na adres e-mail: lukasz.siekielewski@bialapodlaska.pl w terminie od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r. Uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.