czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-11-02

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65. lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zgłoszenia do Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 r. można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65. lat i więcej, zamieszkałym w Białej Podlaskiej, poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy:

  • są mieszkańcami miasta Biała Podlaska,
  • mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki.

W ramach programu zakwalifikowane osoby (planowane wstępnie 200 osób) otrzymają opaski bezpieczeństwa zakładane na nadgarstek, wyposażone w kartę SIM oraz w przycisk alarmowy SOS, umożliwiające połączenie z Centrum Teleopieki w przypadku potrzebnej pomocy lub w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia czy zachorowania jej użytkownika.

Opaski pozwalają ponadto na monitorowanie przez Centrum Teleopieki funkcji życiowych, posiadają funkcję pomiaru temperatury, ciśnienia, pulsu, saturacji oraz lokalizacji użytkownika.

Korzystanie z opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 lub za pośrednictwem poczty. Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia można uzyskać w tut. MOPS pod nr telefonu 83 343 33 50, 83 343 49 80, 83 343 49 83, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej https://mops-bialapodlaska.pl.

W załączeniu karta zgłoszenia, regulamin programu oraz wzór umowy jaka zostanie zawarta z zakwalifikowanym seniorem przy wydawaniu opaski.

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 Moduł 2 - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.