czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-01-20

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-02-21.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii w 2023 roku

1) Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota
1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Białej Podlaskiej „Wiedzą wszyscy bialczanie narkotyki to dranie” 10 000 zł
2. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Odnaleźć Siebie” Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 4 000 zł

2) Zapewnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych, eksperymentujących, uzależnionych oraz ich rodzin z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii.

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota
1. Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „POWRÓT Z UZALEŻNIEŃ” Realizacja programu wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od środków psychoaktywnych, utrzymujących abstynencję oraz ich rodzin pn. „Promień Nadziei”. 68 000 zł
2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KROKUS” Prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. 3 000 zł

W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie do Referatu Spraw Społecznych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska (pok.311) w terminie do 2 tygodni od dnia opublikowania wyników konkursu kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań.

Prezydent Miasta
/-/
Michał Litwiniuk

© 2010-2023 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.