czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-01-20

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-02-21.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” Realizacja programu rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ich rodzin w ramach środowiska alternatywnego. 30 000 zł
2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” Realizacja programów psychologiczno – edukacyjnych i terapeutycznych w tym rekomendowanych dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc. 14 000 zł
3. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski Realizacja programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Biała Podlaska w stacjonarnym Ośrodku Szkolno - Terapeutycznym w Puchaczach. 35 000 zł
4. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Białej Podlaskiej dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ich rodzin oraz z przemocą w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska, przy ul. Moniuszki 29. 24 000 zł
5. Stowarzyszenie Społecznego Wsparcia i Pomocy Psychopedagogicznej „Amicus” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Dziupla” przy ul. Krótkiej 3. 82 000 zł
6. Bialskie Stowarzyszenie „Promień” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Promień” przy ul. Z. Augusta 2. 66 500 zł
7. Bialski Szkolny Związek Sportowy Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 65 000 zł
8. Miejski Klub Sportowy „Podlasie” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 50 000 zł
9. Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 15 000 zł
10. Klub Sportowy AZS-AWF Biała Podlaska Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 12 000 zł
11. Szkolny Klub Sportowy „Szóstka” TPS Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 8 000 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 5 700 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy „Serbinów” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 8 000 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 8 000 zł
15. Bialskie Stowarzyszenie „Kadet” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 8 000 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „Kraszak” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 3 500 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 3 000 zł
18. Caritas Diecezji Siedleckiej Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 10 000 zł
19. ZHP Chorągiew Lubelska – Hufiec Biała Podlaska Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych zajęćpozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia bez uzależnieo, w tym uzależnieo behawioralnych. 15 000 zł
20. Fundacja „Kreacja-Magia Rąk” Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęćsportowych, rekreacyjnych i innych działao propagujących postawy trzeźwości i zdrowy styl życia. 3 000 zł

Uwaga:

W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie, wnioskodawcy proszeni są o złożenie w terminie do 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej – pok. nr 8 (parter) aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz aktualizacji kalkulacji kosztów wraz ze źródłem finansowania, zgodnie ze wzorem oferty z podaniem aktualnego konta bankowego organizacji w celu zatwierdzenia i przygotowania umów na wspieranie realizacji zadań.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie aktualizacji: harmonogramu i kosztorysu będzie równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania publicznego.

Organizacje niewymienione w ogłoszeniu nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu z powodu występujących braków formalnych oferty lub uzyskania zbyt niskiej oceny merytorycznej.

Prezydent Miasta
/-/
Michał Litwiniuk

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.