czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-01-23

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-01-31.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2023 r.

Na podstawie UCHWAŁY Nr VI/59/11 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Miasta Biała Podlaska za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w 2023 r.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w terminie do 30 stycznia 2023 r. Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie wydane przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy potwierdzające uzyskane wyniki sportowe w 2022 r. - zgodnie z §5 i §6 załącznika do Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011 r.
 2. Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktywizacji w zakresie kultury fizycznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Miasta Biała Podlaska za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku od daty złożenia wniosku, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, Policja). Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska mogą być ujawnione osobom wnioskującym w ramach dostępu do informacji publicznej oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.
 11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.