czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-02-21

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-03-07.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Biała Podlaska

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sprawie budżetu obywatelskiego

Przedmiot konsultacji: konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.

Cel konsultacji: ustalenie zapisów uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 21 lutego 2023 r. – 6 marca 2023 r.

Zasięg konsultacji: mieszkańcy Białej Podlaskiej

Komórka merytoryczna: Referat Wspierania Przedsiębiorczości

Formy konsultacji: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach:

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać w okresie trwania konsultacji:

 • Na stronach internetowych: um.bialapodlaska.pl, bo.bialapodlaska.pl
 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 15:15 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3) pokój 229 lub po numerem telefonu 83 341 69 02

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2023 r.:

 • Pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta, Referat Wspierania Przedsiębiorczości,
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21–500 Biała Podlaska

  z dopiskiem „Konsultacje uchwały dot. budżetu obywatelskiego w Białej Podlaskiej”
  (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta, pokój nr 8);
 • Pocztą elektroniczną na adres: adam.klej@bialapodlaska.pl
  w tytule maila wpisując „Konsultacje uchwały dot. budżetu obywatelskiego w Białej Podlaskiej”.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.