czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-03-28

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-12-31.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Flaga Polski Godło Polski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Biała Podlaska. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2023 r. dofinansowanie realizacji Programu ze środków budżetu państwa wynosi 219 200,00 zł, natomiast środki własne ujęte w budżecie Miasta Biała Podlaska to 89 100,00 zł.

Planowany całkowity koszt Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wynosi 308 300,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (z późn. zm.) zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza:

  • kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552,00 zł,
  • w przypadku rodzin, kwoty 1 200,00 zł na osobę.

Pomoc w formie posiłku

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowę z podmiotem wyłonionym zgodnie z prawem zamówień publicznych. W Gminie Miejskiej Biała Podlaska zadanie to realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartej umowy.
Centrum Integracji Społecznej przygotowuje i wydaje jeden gorący posiłek dziennie (na podstawie wydanej decyzji administracyjnej) osobom potrzebującym, a w wyjątkowych sytuacjach posiłek jest dowożony do miejsca zamieszkania.

W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.