czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-06-07

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-10-01.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

"WYPRAWKA SZKOLNA" – dofinansowanie kosztów zakupu podręczników w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 programem objęci będą:

Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

  • uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2023/2024:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszący, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
– uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszący, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego lub technikum.do kwoty 445 zł

Wnioski należy składać u dyrektora szkoły w terminie do dnia 5 września.

Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Termin składania wniosków ustala Prezydent Miasta.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazanie jej do Urzędu Miasta.

Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dotacji celowej Wojewody Lubelskiego, przeznaczonej na ten cel.

Dyrektor szkoły lub Prezydent dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Pliki do pobrania

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.