czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-08-29

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2024-01-01.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Komunikat w sprawie kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) w art. 6 ust. 5a i 5aa Urząd Miasta Biała Podlaska ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie a prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Biała Podlaska. Kontroli podlegała będzie również opłata za wykonaną usługę.

Rada Miasta Biała Podlaska uchwałą Nr XLVIII/19/23 z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska” wprowadziła regulację o częstotliwości wywozu nieczystości.
W przypadku zbiorników bezodpływowych wywóz ma się odbywać nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, a w przypadku osadników z przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż 1 raz na 2 lata.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów powinny to uczynić niezwłocznie.

W związku z powyższym posiadane umowy oraz dowody uiszczania opłat za usługi należy złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, pokój 218 A, tel. 83 341 68 30 w godz. 7:30 do 15:30. W sytuacji niedostarczenia dokumentów właściciel nieruchomości otrzyma wezwanie w celu okazania dokumentów w tut. urzędzie, w innym wypadku kontrola zostanie przeprowadzona bezpośrednio na nieruchomości. Czynności kontrolne realizowane będą co najmniej raz na dwa lata w celu sprawdzania poprawności opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli, podlega karze grzywny.

Poglądowo udostępniamy szablon protokołu, który będzie spisany z właścicielem nieruchomości podczas kontroli.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.