czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2024-01-23

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Grafika przedszkole

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się pierwszego marca 2024 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola/oddziału przedszkolnego, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz.2431);
 3. Uchwała NR XXXII/4/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 4. Zarządzenie nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) każde dziecko w wieku:

 • 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja krok po kroku

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2024/2025.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 22 lutego 2024 r., godz.15.00. Nabór na wolne miejsca rozpocznie się dnia 1 marca 2024 r.
Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

System zostanie uruchomiony dnia 1 marca 2024 roku o godz. 8.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie przedszkola samorządowego oraz publicznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie czterech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

W dniach od 25 marca od godz. 10.00 do 28 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 • w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 • bezpośrednio w placówce.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

Instrukcja dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:
www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

OFERTA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Przedszkola samorządowe

Przedszkole SamorządoweLokalizacjaNr telefonuStrona internetowa
Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiejul. Warszawska 19c83 341 64 16
83 341 64 17
przedszkole3bp.edu.pl
Przedszkole Samorządowe nr 6ul. Łomaska 2d83 341 64 62
83 341 64 63
przedszkole6bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymiul. Waryńskiego 183 341 64 32
Przedszkole Samorządowe nr 10ul. Nowa 20/2483 341 64 65
83 341 64 66
ps10bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 11ul. Sidorska 2083 341 67 35
83 341 67 36
przedszkole11.info.pl
Przedszkole Samorządowe nr 13ul. Kazimierza Jagiellończyka 1783 341 64 77
83 341 64 78
przedszkole13bp.pl
Samorządowe nr 14ul. Łukaszyńska 3483 341 64 67
83 341 64 68
p14.yum.pl
Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4ul. Akademicka 883 341 67 67
83 341 67 68
pietnastka.edu.pl
Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewiczaul. Wesoła 21/2383 341 64 69
83 341 64 70
p16bp.pl
Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiejul. Zygmunta Starego 483 341 64 38
83 341 64 39
p17bp.pl

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła PodstawowaLokalizacjaNr telefonuStrona internetowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiejul. Sportowa 783 341 67 95
83 341 64 21
sp3-bialapodlaska.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymiul. Sidorska 3083 343 37 67szp5.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewiczaul. Leszczynowa 1683 341 67 48
83 341 67 37
sp6micek.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkółul. Zygmunta Augusta 283 341 67 10
83 341 67 99
szkpodst9.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 - rodzice dziecka już uczęszczającego do przedszkola składają deklarację w przedszkolu5 lutego 2024 r.
od godz. 8.00
do
22 lutego 2024 r.
do godz. 15.00
-
2.Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1 marca 2024 r.
od godz. 8.00
do
15 marca 2024 r. do godz. 15.00
6 maja 2024 r.
od godz. 8.00
do
17 maja 2024 r.
do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe18 marca 2024 r.
do
21 marca 2024 r.
20 maja 2024 r.
do
22 maja 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25 marca 2024 r.
godz. 10.00
24 maja 2024 r.
godz. 10.00
5.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane w postaci złożenia oświadczenia25 marca 2024 r.
od godz. 10.00
do
28 marca 2024 r.
do godz. 15.00
24 maja 2024 r.
godz. 10.00
do
28 maja 2024 r.
do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego29 marca 2024 r. godz. 10.0029 maja 2024 r. godz. 10.00
7.Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejdo 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejdo 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Złożenie do dyrektora publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydatado 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Rozstrzygnięcie przez dyrektora publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.