czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2014-02-27

Głosowanie uchwał na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2014

Uchwała Nr XXXIV/310/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy Nr 11/IV/2013 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Biała Podlaska - druk 1

Uchwała Nr XXXIV/311/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZYNY I KLUKÓWKI ETAP II” - druk 2

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ARMII KRAJOWEJ” - druk 3 (wniosek o zdjęcie z p. o. i przesłanie do Komisji)

Uchwała Nr XXXIV/312/14 Nr XXXIV/310/14w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZYNY I KLUKÓWKI ETAP I” - druk 4

Uchwała Nr XXXIV/313/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „BRZEGOWA” - druk 5

Uchwała Nr XXXIV/314/14 w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej - druk 6

Uchwała Nr XXXIV/315/14 w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej - druk 7

Uchwała Nr XXXIV/316/14 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 w Białej Podlaskiej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej - druk 8

Uchwała Nr XXXIV/317/14 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Białej Podlaskiej - druk 9

Uchwała Nr XXXIV/318/14 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Białej Podlaskiej - druk 10

Uchwała Nr XXXIV/319/14 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Białej Podlaskiej - druk 11

Uchwała Nr XXXIV/320/14 w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - druk 12

Uchwała Nr XXXIV/321/14 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska - druk 13

Uchwała Nr XXXIV/322/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości - druk 14

Uchwała Nr XXXIV/323/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości - druk 15

Uchwała Nr XXXIV/324/14 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biała Podlaska z 2014 roku - druk 16

Uchwała Nr XXXIV/325/14 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej - druk 17

Uchwała Nr XXXIV/326/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Biała Podlaska - druk 18

Uchwała Nr XXXIV/327/14 w sprawie powołania Bialskiej Rady Seniorów - druk 19

Uchwała Nr XXXIV/328/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Biała Podlaska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - druk 20

Uchwała Nr XXXIV/329/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Biała Podlaska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - druk 21

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z terenu miasta Biała Podlaska za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Biała Podlaska za 2013 r.

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2013 r.

Wyniki kontroli funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Wyniki kontroli działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr XXXIV/310/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy Nr 11/IV/2013 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Biała Podlaska - druk 1

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny wstrzymuje się
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/311/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZYNY I KLUKÓWKI ETAP II” - druk 2

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny wstrzymuje się
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny wstrzymuje się
Michał Litwiniuk Radny wstrzymuje się
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny wstrzymuje się
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 4

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ARMII KRAJOWEJ” - druk 3 (wniosek o zdjęcie z p. o. i przesłanie do Komisji)

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny przeciw
Ryszard Dębski Radny przeciw
Jadwiga Droździel Radny przeciw
Grzegorz Głowiński Radny przeciw
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny przeciw
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny przeciw
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyprzeciw
Stefan Parafiniuk Radny przeciw
Jerzy Sadowski Radny przeciw
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny przeciw
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna przeciw

Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 11
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/312/14 Nr XXXIV/310/14w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZYNY I KLUKÓWKI ETAP I” - druk 4

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny wstrzymuje się
Michał Litwiniuk Radny wstrzymuje się
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny wstrzymuje się
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 4

Uchwała Nr XXXIV/313/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „BRZEGOWA” - druk 5

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny wstrzymuje się
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/314/14 w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej - druk 6

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/315/14 w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej - druk 7

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/316/14 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 w Białej Podlaskiej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej - druk 8

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny wstrzymuje się
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 2

Uchwała Nr XXXIV/317/14 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Białej Podlaskiej - druk 9

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny przeciw
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/318/14 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Białej Podlaskiej - druk 10

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny -
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/319/14 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Białej Podlaskiej - druk 11

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny wstrzymuje się
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 2

Uchwała Nr XXXIV/320/14 w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - druk 12

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny wstrzymuje się
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 2

Uchwała Nr XXXIV/321/14 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska - druk 13

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/322/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości - druk 14

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/323/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości - druk 15

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/324/14 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biała Podlaska z 2014 roku - druk 16

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/325/14 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej - druk 17

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/326/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Biała Podlaska - druk 18

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącywstrzymuje się
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Uchwała Nr XXXIV/327/14 w sprawie powołania Bialskiej Rady Seniorów - druk 19

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/328/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Biała Podlaska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - druk 20

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Uchwała Nr XXXIV/329/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Biała Podlaska w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - druk 21

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny przeciw
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z terenu miasta Biała Podlaska za rok 2013

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Biała Podlaska za 2013 r.

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny za
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 0

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2013 r.

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny za
Anatol Kierdaszuk Radny wstrzymuje się
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny wstrzymuje się
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny za
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 2

Wyniki kontroli funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radny za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radny -
Anatol Kierdaszuk Radny wstrzymuje się
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radny za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny -
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczącyza
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

Wyniki kontroli działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Imię Nazwisko StanowiskoGłos
Henryk Chmiel Radny za
Ryszard Dębski Radny za
Jadwiga Droździel Radna za
Grzegorz Głowiński Radny za
Marcin Izdebski Radny za
Małgorzata Kiec Radna -
Anatol Kierdaszuk Radny wstrzymuje się
Stefan Konarski Radny za
Marek Kuraś Radny za
Michał Litwiniuk Radny za
Alicja Łagowska Radna za
Mariusz Michalczuk Radny za
Stanisław NikołajczukRadny za
Andrzej Nitychoruk Radny za
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
Stefan Parafiniuk Radny za
Jerzy Sadowski Radny -
Wojciech Sosnowski Radny za
Dariusz Stefaniuk Wice Przewodniczący-
Sławomir SuszczyńskiRadny za
Marek ŚwiatłowskiRadny za
Adam Wilczewski Przewodniczącyza
Justyna Weremko Radna za

Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJE SIĘ: 1

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.