czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2014-11-07

Głosowanie uchwał na sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2011

Uchwała Nr XII/113/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/114/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska

Uchwała Nr XII/115/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Uchwała Nr XII/116/11 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych lub osób fizycznych oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości

Uchwała Nr XII/117/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Uchwała Nr XII/118/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Biała Podlaska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XII/119/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą „MIESZCZAŃSKA”

Uchwała Nr XII/120/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XII/121/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

Uchwała Nr XII/122/11 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Biała Podlaska na lata 2011-2015

Uchwała Nr XII/123/11 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Biała Podlaska na lata 2012 – 2015

Uchwała Nr XII/124/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Uchwała Nr XII/125/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Uchwała Nr XII/126/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnego porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2012

Uchwała Nr XII/127/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska obejmującego teren przy ul. Jana II Kazimierza

Uchwała Nr XII/128/11 w sprawie uchwalenia zmiany I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”

Uchwała Nr XII/129/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska p.n. „KOLONIA FRANCUSKA”

Uchwała Nr XII/130/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nauczyciel XXI wieku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Uchwała Nr XII/131/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedsiębiorca bez barier” współrealizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Uchwała Nr XII/113/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnywstrzymuje się
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyprzeciw
MarekKuraśRadnyprzeciw
MichałLitwiniukRadnywstrzymuje się
AlicjaŁagowskaRadnaprzeciw
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyprzeciw
AndrzejNitychorukRadnyprzeciw
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnywstrzymuje się
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyprzeciw
SławomirSuszczyńskiRadnyprzeciw
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 7
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3

Uchwała Nr XII/114/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącywstrzymuje się
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/115/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyprzeciw
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyprzeciw
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 2
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała Nr XII/116/11 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych lub osób fizycznych oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadny-
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyprzeciw
MarekKuraśRadnyprzeciw
MichałLitwiniukRadnywstrzymuje się
AlicjaŁagowskaRadnaprzeciw
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnywstrzymuje się
AndrzejNitychorukRadnywstrzymuje się
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadny-
DariuszStefaniukWice Przewodniczącywstrzymuje się
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 3
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5

Uchwała Nr XII/117/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała Nr XII/118/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Biała Podlaska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnawstrzymuje się
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/119/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą „MIESZCZAŃSKA”

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyprzeciw
MichałLitwiniukRadnyprzeciw
AlicjaŁagowskaRadnaprzeciw
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnywstrzymuje się
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyprzeciw
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 17
Głosów PRZECIW: 4
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2

Uchwała Nr XII/120/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnawstrzymuje się
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnywstrzymuje się
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnywstrzymuje się
AndrzejNitychorukRadnywstrzymuje się
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5

Uchwała Nr XII/121/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnywstrzymuje się
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/122/11 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Biała Podlaska na lata 2011-2015

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnywstrzymuje się
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnywstrzymuje się
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2

Uchwała Nr XII/123/11 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Biała Podlaska na lata 2012 – 2015

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnywstrzymuje się
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/124/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 23
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała Nr XII/125/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnywstrzymuje się
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyprzeciw
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/126/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnego porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2012

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącywstrzymuje się
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/127/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska obejmującego teren przy ul. Jana II Kazimierza

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnawstrzymuje się
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnawstrzymuje się
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadny-
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3

Uchwała Nr XII/128/11 w sprawie uchwalenia zmiany I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadny-
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnywstrzymuje się
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/129/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska p.n. „KOLONIA FRANCUSKA”

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnawstrzymuje się
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadny-
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

Uchwała Nr XII/130/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nauczyciel XXI wieku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadny-
AndrzejNitychorukRadnyza
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

Uchwała Nr XII/131/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedsiębiorca bez barier” współrealizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

ImięNazwiskoStanowiskoGłos
HenrykChmielRadnyza
RyszardDębskiRadnyza
JadwigaDroździelRadnaza
GrzegorzGłowińskiRadnyza
MarcinIzdebskiRadnyza
MałgorzataKiecRadnaza
AnatolKierdaszukRadnyza
StefanKonarskiRadnyza
MarekKuraśRadnyza
MichałLitwiniukRadnyza
AlicjaŁagowskaRadnaza
EwaMajewskaRadnaza
MariuszMichalczukRadnyza
StanisławNikołajczukRadnyza
AndrzejNitychorukRadnywstrzymuje się
Kazimierz StanisławNowakWice Przewodniczącyza
StefanParafiniukRadnyza
JerzySadowskiRadnyza
WojciechSosnowskiRadnyza
DariuszStefaniukWice Przewodniczącyza
SławomirSuszczyńskiRadnyza
MarekŚwiatłowskiRadnyza
AdamWilczewskiPrzewodniczącyza

Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.