czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

Formularz petycji

Nadawca petycji

Adresat petycji

 • Prezydent Miasta Biała Podlaska

 • Rada Miasta Biała Podlaska

W czyim interesie składana jest petycja

 • publicznym

 • podmiotu wnoszącego petycję

 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą (wymagana jest zgoda podpisana przez podmiot, w którego imieniu składana jest petycja oraz jego adres do korespondencji)

 

 • Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska, w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Klauzula informacyjna

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miasta Biała Podlaska.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
 • przez e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl,
 • telefonicznie: +48 83 341 61 00.
Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
 • przez e-mail: iod@bialapodlaska.pl,
 • telefonicznie: +48 83 341 67 70.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia petycji złożonej przez Ciebie do Prezydenta Miasta Biała Podlaska i do Rady Miasta Biała Podlaska.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Biała Podlaska na podstawie Twojej zgody.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Biała Podlaska przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Warszawie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Odbiorcy Twoich danych osobowych Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz mogą zostać udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania zgody na udostępnienie danych osobowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zawartym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Brak podania danych uniemożliwi rozpatrzenie petycji.
© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.