czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2023-04-28

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2023-06-01.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z obszarem Gminy Biała Podlaska w ramach Porozumienia międzygminnego na lata 2023-2028

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały nr VI/61/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18.04.2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Biała Podlaska, Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z obszarem Gminy Biała Podlaska w ramach Porozumienia międzygminnego na lata 2023-2028, prosząc jednocześnie o składanie opinii dotyczących projektu w terminie od 10 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie – formularz zgłoszenia uwag do pobrania poniżej.

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z obszarem Gminy Biała Podlaska w ramach Porozumienia międzygminnego na lata 2023-2028 oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska: https://um.bialapodlaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl w zakładce „Urząd Miasta/Wiadomości i ogłoszenia”, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska - Referat Transportu, pokój 114, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek- piątek 7.30 - 15.30.

Wypełnione formularze zgłaszania uwag do projektu należy przekazać:

  1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska - Referat Transportu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska;
  2. Bezpośrednio w Urzędzie Miasta Biała Podlaska – Referat Transportu, pokój 114, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek- piątek 7.30 – 15.30;
  3. Drogą elektroniczną (wypełniony formularz - scan) bez potrzeby opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: arkadiusz.siedlecki@bialapodlaska.pl, piotr.lament@bialapodlaska.pl (w tytule e-maila prosimy o wpisanie tematu: „Konsultacje społeczne - Plan Transportowy”).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Uwagi zgłoszone po dniu 31 maja 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.