czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Wybory Samorządowe 2024 Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2012-11-08
data aktualizacji: 2023-06-09

Program „Duża Rodzina”

Informujemy, że na terenie Miasta Biała Podlaska wdrażany jest Program „Duża Rodzina”, zmierzający do poprawy warunków życiowych bialskich rodzin.

Celem Programu jest zwiększenie osobom z rodzin wielodzietnych dostępności do działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych.

Zapraszamy członków rodzin wielodzielnych do uzyskania Karty „Dużej Rodziny” i do korzystania z przywilejów oferowanych przez bialskie firmy i instytucje będące Partnerami Programu.

Dziękujemy wszystkim Partnerom Programu za przyłączenie się do tego projektu i wsparcie bialskich rodzin.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy i zaproponowanie ulg, z których korzystać będą mogły rodziny wielodzietne.

O Programie

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie bezpłatnej Karty Dużej Rodziny. W Programie uczestniczyć mogą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie miasta Biała Podlaska, składające się z rodziców (lub jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Dziecko niepełnosprawne pozostające pod opieką rodziców legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym pozostaje beneficjentem programu do momentu kiedy jego orzeczenie utraci ważność. Karta rodzica jeśli jego sytuacja prawna nie ulegnie żadnej zmianie ma dożywotnią ważność.

Dokumenty do pobrania

Dla Firm

Firma lub instytucja, która ma zamiar przystąpić do Programu "Duża Rodzina" może przedstawić swoje propozycje na piśmie bezpośrednio do Prezydenta Miasta lub drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@bialapodlaska.pl.
Firma lub instytucja poprzez udział w Programie:

  • staje się rozpoznawalna dla rodzin korzystających z Karty,
  • wzbudza zaufanie i zwiększa grono klientów,
  • wzmacnia swój wizerunek,
  • zyskuje możliwość posługiwania się logo Programu.

Urząd Miasta Biała Podlaska promuje firmy lub instytucje partnerskie umieszczając dane teleadresowe oraz informacje o udzielonych rabatach na swojej stronie internetowej w zakładce „Duża Rodzina”.

Informacje praktyczne

  1. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna.
  2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.
  3. Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach wydawany jest wraz z Kartą Dużej rodziny i dostępny na tej stronie pod linkiem powyżej.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na tej stronie pod linkiem powyżej.

Kiedy można odebrać kartę dużej rodziny?
Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia.
Przy odbiorze Kart Wnioskodawca otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty?
Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty.

© 2010-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.