czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-01-11

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych nr 8/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w dniu 13.10.2021 r. sprawozdanie z badań nr 575524/21/SOK z dnia 26.11.2021 r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z w/w wodociągu i jednocześnie informuje, że w wodzie pochodzącej ze studni głębinowej nr 3A (ujęcie wody ul. Sitnicka 103) wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska nie występują substancje promieniotwórcze w stężeniach wskazujących na konieczność zwiększenia minimalnej częstotliwości ich kolejnych badań – spełniają obowiązujące wymagania radiologiczne.

Z up. Prezydenta Miasta
Jacek Tur
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.