czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-06-01

Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2022-06-30.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2021 r.

Na podstawie art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta określiła w drodze uchwały Nr VI/53/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Rada Miasta Biała Podlaska rozpatrzy raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2021 rok na sesji, która obędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady pok. 101 Urzędu Miasta ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pisemne zgłoszenie wg wzoru poniżej, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Bogusław Broniewicz

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.