czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2022-11-25

Ogłoszenie o naborze partnerów do Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Biała Podlaska

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, ogłaszają nabór na członków
Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Biała Podlaska.

Członkowie Rady powinni posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych
i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT, do których należą m.in.:

  • Efektywność energetyczna
  • Ochrona zasobów środowiska i klimatu
  • Zrównoważona mobilność miejska
  • Gospodarka i przedsiębiorczość
  • Transformacja cyfrowa
  • Turystyka i rekreacja
  • Edukacja (kształcenie zawodowe)
  • Kultura i sztuka
  • Włączenie społeczne

Członkowie Rady powinni posiadać doświadczenie w działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, partnerstwach lokalnych oraz realizacji projektów z udziałem funduszy Unii Europejskiej, w szczególności projektów realizowanych z udziałem partnerów i projektów zintegrowanych.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 09.12.2022 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Biura ZIT w Wydziale Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21- 500 Biała Podlaska z dopiskiem ,,Rada Społeczno – Gospodarcza ZIT MOF Biała Podlaska” lub e-mailem (w formie skanu z oryginału) na adres: strategia@bialapodlaska.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Rada Partnerstwa ZIT MOF Biała Podlaska. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Biała Podlaska zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Uczestnictwo w pracach Rady będzie miało charakter społeczny.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.