czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2014-11-28
data aktualizacji: 2022-01-17

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

2022

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska w 2022 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2022 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Biała Podlaska w 2022 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2022 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru

Druki formularzy

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w trybie art. 19a

Lista szkolonych zawodników (sport indywidualny)

Lista szkolonych zawodników sport zespołowy

2021

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu dofinansowania robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu i naboru do komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie wyników i zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru

Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs ofert na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Wyniki konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji (pdf)

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Druki formularzy

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w trybie art. 19a

Lista szkolonych zawodników (sport indywidualny)

Lista szkolonych zawodników sport zespołowy

2020

Konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska w 2020 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Wyniki konkursu

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Biała Podlaska w 2020 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu (anulowane)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Biała Podlaska, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2020 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2020 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii w mieście Biała Podlaska w 2020 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu i naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała Podlaska w 2020 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Druki formularzy

Formularz zgłoszenia na członków komisji konkursowych

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w trybie art. 19a

Lista szkolonych zawodników (sport indywidualny)

Lista szkolonych zawodników sport zaspołowy

2019

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w drugim półroczu 2019 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2019 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała Podlaska w 2019 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Wynik konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2019 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska w 2019 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowanego przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2019 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Informacja o wynikach konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Druki formularzy

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (aktualny od 01.03.2019)

Wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Lista szkolonych zawodników - sport indywidualny

Lista szkolonych zawodników - sport zespołowy

Formularz zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowych

Formularz oferty w trybie art. 19a (aktualny od 01.03.2019)

Formularz sprawozdania do oferty w trybie art. 19a (aktualny od 01.03.2019)

2018

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wynik konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wynik konkursu w II półroczu 2018 roku

Zarządzenie w sprawie udzielenie dotacji

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wynik konkursu (listopad-grudzień 2018 r.)

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wynik konkursu - przeciwdziałanie uzależnieniom

Wynik konkursu - ochrona i promocja zdrowia

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie udzielenie dotacji

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wynik konkursu

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Lista szkolonych zawodników

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Wynik konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Informacja o wyniku konkursu

Konkurs naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2018 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na członków komisji do opiniowania ofert

Zarządzenie w sprawie powołania komisji

Druki formularzy

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Harmonogram realizacji zadania

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowych

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowych (zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy)

2017

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w mieście Biała Podlaska w 2017 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie o wynikach

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspierającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w mieście Biała Podlaska w 2017 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w mieście Biała Podlaska w 2017 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik do zarządzenia - lista szkolonych zawodników

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w latach 2017-2019

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w mieście Biała Podlaska na lata 2017-2019

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Ogłoszenie naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2017 r.

Zarządzenie w sprawie naboru

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2017 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska w 2017 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2017 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała Podlaska w 2017 roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Wyniki konkursu (przeciwdziałanie narkomanii)

Wyniki konkursu (ochrona i promocja zdrowia)

Druki formularzy

Formularz oferty

Lista szkolonych zawodników

Formularz sprawozdania

2016

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

ogłoszenie o konkursie

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 225/16 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w mieście Biała Podlaska w 2016 roku informujemy, że z powodu braku ofert, przedmiotowy konkurs nie został rozstrzygnięty.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2016 roku

ogłoszenie o konkursie

powołanie komisji konkursowej

wyniki konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała Podlaska w 2016 roku

ogłoszenie o konkursie

powołanie komisji konkursowej

wyniki konkursu (przeciwdziałanie narkomanii)

wyniki konkursu (promocja i ochrona zdrowia)

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska

ogłoszenie o konkursie

załącznik nr 1 - lista zawodników (sport indywidualny)

załącznik nr 2 - lista zawodników (sport zespołowy)

wyniki konkursu

Ogłoszenie o naborze kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Biała Podlaska w 2016 roku

ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy

zarządzenie

2015

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Biała Podlaska w 2015 roku

zarządzenie w sprawie naboru ofert

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

wynik konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy zlcanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z zakresu promocji miasta Biała Podlaska przez sport w 2015 roku

zarządzenie w sprawie naboru ofert

zarządzenie zmieniające

wynik konkursu

zarządzenie w sprawie naboru ofert (II półrocze)

zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji (II półrocze)

wynik konkursu (II półrocze)

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Biała Podlaska w 2015 roku

zarządzenie w sprawie naboru ofert

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w mieście Biała Podlaska w 2015 roku i na lata 2015-2017

zarządzenie w sprawie naboru ofert

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

wynik konkursu

OFERTA ZŁOŻONA W TRYBIE ART. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2015 rok

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, zlokalizowanego przy ulicy Olszowej 4 w Białej Podlaskiej w 2015 roku

zarządzenie w sprawie naboru ofert

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

wynik konkursu

Druki formularzy

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Inne dokumenty

Propozycje Rady Sportu

Lista szkolonych zawodników na 2015 r.

Zarządzenia

Zarządzenie nr 67/15 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2015 r.

Zarządzenie nr 71/16 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2016 r.

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.