czcionka i kontrast
duża czcionka wysoki kontrast
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
logo miasta na biało zielono żółto czerwonym tle

data publikacji: 2010-12-03
data aktualizacji: 2022-07-20

Konsultacje społeczne

2022

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz samorządami uczniowskimi

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz samorządami uczniowskimi

2021

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu programu współpracy na 2022 rok

Informacja o wynikach konsultacji zmiany do Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Aktualizacja analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych”

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

2020

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji

2019

Projekt Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

2018

Projekt dokumentu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych"

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Biała Podlaska

2017

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2017/2018

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

2016

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

2015

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Kryteria rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok 2015/2016

Kryteria rekrutacji do bursy szkolnej i internetu w ZSZ nr 1 na rok szkolny 2015/2016

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących uzyskania opinii w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących uzyskania opinii w sprawie koreślenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rektutacyjnym do Bursy Szkolnej i Internetu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

© 2010-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.